Fortsatt nedgang i seminsalget

Norsvins statistikk for antall solgte sæddoser i norsk marked viser en nedgang
Del dette innlegget:

Oppdatert 01.02.24

Norsvins statistikk for antall solgte sæddoser i norsk marked viser en nedgang på 3,8 prosent i januar 2024 sammenlignet med januar 2023. De siste tre måneders snitt viser nå 5,4 prosent nedgang. I Nortura Totalmarked sin prognose for 2024 er det antatt en reduksjon i antall bedekninger på 5 prosent i perioden januar til april 2024. I tillegg til antall omsatte sæddoser vil også doser pr bedekning og seminandel påvirke antall bedekte purker.

Seminstatistikk

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Endring 2023-24 % endr 3 mndr % endr 5 mndr
Januar 37700 32458 30139 26521 26101 26231 25225 -3,8 -5,4 -3,1
Februar 29403 26920 25064 26110 25164 23562
Mars 35558 29254 28573 27707 25161 25178
April 30213 30664 27844 26287 25340 23704
Mai 32648 27665 24704 26138 26825 26030
Juni 32082 28034 29862 26405 24298 23963
Juli 31616 30425 26411 27562 24971 25481
August 33947 31344 28117 27180 27009 25757
September 28153 27345 27970 26022 25682 25265
Oktober 32764 29209 25554 25396 25542 26195
November 30766 28007 27999 27384 25427 22640
Desember 28877 28115 27511 26161 24739 24378
SUM, ÅR 383727 349440 329748 318873 306259 298384
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.