Medlemsmøte om genteknologi (link til opptak) 

For å opplyse mer om hva genteknologi innebærer og informere om hva som skjer på dette området fremover vil det bli avholdt et felles digitalt medlemsmøte for alle medlemmer i Norsvin og Geno onsdag 12. april kl. 19.30-21.00.
Del dette innlegget:

Digitalt medlemsmøte for Geno og Norsvin: Genteknologi og presisjonsavl  

For å opplyse mer om hva genteknologi innebærer og informere om hva som skjer på dette området fremover ble det avholdt et felles digitalt medlemsmøte for alle medlemmer i Norsvin og Geno onsdag 12. april.  

Møtet kan du se i sin helhet her:

Bidragsytere i møtet var Sigrid Bratli (NCE Heidner Biocluster), Eli Grindflek (forsker i Norsvin) og Håvard Tajet (avlssjef i Geno).  

Bakgrunn for møtet

Den 8.mars 2023 hadde Geno og Norsvin felles styremøte med genteknologi og genredigering som diskusjonssak. Det vil komme en offentlig utredning (NOU) om endringer av genteknologiloven der blant annet genredigering vil få en vesentlig plass. Det jobbes på flere “arenaer” for å få fram viktige synspunkter på denne teknologien før lanseringen av NoU-en. I styremøtet holdt Sigrid Bratli fra NCE Heidner Biocluster et kort innlegg der hun tok opp viktige faglige og politiske problemstillinger knyttet til denne teknologien. Kristin Malonæs og Olav Eik-Nes har også hatt en felles kronikk i Nationen hvor de tar til orde i Nationen og tok til orde for mer liberale regler for genredigering for å kunne ta i bruk nye metoder innen avl. Det har også blitt stilt et skriftlig spørsmål til landbruksministeren om temaet.   

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.