Inseminasjonskurs 24. juni

Norsvin arrangerer inseminasjonskurs 24. juni på Hamar. Påmelding innen 10. juni. Benytt sjansen nå dersom det er planer om eierskifte eller du har skoleelever /andre ansatte som trenger kurs for å få tillatelse fra Mattilsynet til å inseminere. 
Del dette innlegget:

Norsvin arrangerer inseminasjonskurs 24. juni på Hamar. Vi tar forbehold om minst 10 deltagere for at kurset skal gjennomføres. Påmelding innen 10. juni. Benytt sjansen nå dersom det er planer om eierskifte eller du har skoleelever /andre ansatte som trenger kurs for å få tillatelse fra Mattilsynet til å inseminere. 

Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs hos Norsvin og ha tillatelse fra Mattilsynet. Dette er ifølge: Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær. Norsvin har ansvaret for å utdanne eierinseminører på gris i Norge. For å få tillatelse fra Mattilsynet må det være minst 10 purker i besetningen. 

Kurset er et dagskurs der man blant annet lærer om purkas anatomi og normale reproduksjon, brunsttesting, hygiene ved inseminering, seminprodukter, bestilling av sæd etc.  Det er også demonstrasjon av kjønnsorganenes anatomi og praktiske øvelser på organer. 

Etter kurs hos Norsvin må kursdeltageren selv sørge for å få praktisk opplæring i inseminering, denne opplæringen må gis av veterinær. Dette skjer om mulig i egen besetning. Gjennomført praktisk opplæring må attesteres av veterinær på eget skjema og sendes til Norsvin. Norsvin videresender dette til Mattilsynet sammen med «Søknad om tillatelse til å utføre kunstig sædoverføring på gris i egen besetning». Etter mottatt tillatelse fra Mattilsynet kan kursdeltageren starte med inseminering i den aktuelle besetningen. 


Har du spørsmål, ta kontakt med Målfrid Narum tlf. 90914566 eller på epost: maalfrid.narum@norsvin.no 

Bindende påmelding Min Side eller på epost til  norsvin@norsvin.no. Oppgi navn, postadresse, epost-adresse og telefonnr til kursdeltager, samt navn/ adresse til fakturamottaker. 

Pris: Kursprisen er kr 2200,- for medlemmer og kr 2700,- + mva  for andre. Det gis rabatt også for røkter/ansatte når besetningseier er Norsvin-medlem. 

Se også informasjon på Mattilsynets hjemmeside 

 Last ned skjema her: 

  1. Søknadsskjema eierinseminering (skal sendes til Mattilsynet av Norsvin) 
  1. Info til veterinærer og skjema for attestasjon  

Program:

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.