Nytt målepunkt i konsesjonsloven på høring

En ny konsesjonsgrense for maksimum antall utrangerte/omsatte/destruerte avlspurker foreslås som nytt målepunkt i tillegg til antall innsatte purker som i dag. Forslaget har ingen betydning for slaktegrisprodusenter.

Test
Publisert: 19.12.2018 Oppdatert: 19.12.2018

Stikkord:

Videre foreslås det at produsenter som i dag kan dokumentere at de slakter flere purker enn de nye grensene, kan fortsette med det ut 2021 etter søknad om midlertidig konsesjon. Fra år 2022 må de ned på den nye grensen

Landbruks- og Matdepartementet sendte i går ut sitt forslag om endringer i forskriften til konsesjonsloven. Forslaget innebærer at smågris- og kombinertprodusentene i tillegg til dagens målepunkt også må forholde seg til en ny grense for utrangerte purker.  

En ren smågrisprodusent vil fortsatt ha maksimum 105 innsatte avlspurker som grense og i tillegg få ei ny grense på 140 utrangerte avlspurker.  

Det nye målepunktet vil for en kombiprodusent gi et nytt forholdstall. En utrangert avlspurke tilsvarer 15 slaktegris, mens dagens forholdstall fortsatt er 1:20 for innsatte avlspurker og slaktegris. Som et eksempel betyr det at en kombinertprodusent som årlig slakter 1100 slaktegriser, har 1000 slaktegrisenheter igjen. Det kan da maksimalt stå 1000/20= 50 avlspurker i fjøset. Produsenten kan heller ikke ha utrangert mer enn 1000/15= 67 avlspurker i løpet av året. 

Svineprodusenter som i dag har konsesjon (ut over 2100 slaktegrisenheter), vil få det samme forholdstallet ved beregning av grensen for det nye målepunktet.  

Departementets forslag innebærer også andre grenser og forholdstall for avlsbesetningene. Foredlingsbesetningene kan utrangere maksimum 300 avlspurker årlig, og veksle inn 7 slaktegris mot 1 utrangert purke. Formeringsbesetningene kan utrangere maksimum 175 avlspurker, og veksle inn 12 slaktegris mot 1 utrangert purke . Det vil bli etablert et eget register for avlsbesetningene hos Landbruksdirektoratet. 

Videre foreslår Departementet en bestemmelse som kan gi midlertidig konsesjon til produsenter som i 2017 eller 2018 utrangerte flere avlspurker enn det som følger av de foreslåtte grensene. Konsesjonen vil ikke gis lenger varighet enn til og med 2021. 

Høringen omfatter også de standardiserte erstatningssatsene for de som har produsert ut over gjeldende konsesjonsgrense eller innvilget konsesjon. 

Ønsker du å lese departementets høringsnotat, så finner du det her.

Høringen har svarfrist 18. mars og Norsvin vil før den tid ha en grundig gjennomgang og prosess i lagsapparat og styre som vil danne grunnlag for hva Norsvin skal spille inn.

Alle kan spille inn til sitt fylkeslag eller sende inn innspill direkte til LMD (den finner du her)