Økonomien i svinenæringa må styrkes!

Vi har hatt uendret målpris de siste fem avtaleår, mens kostnadene har økt og den reelle utbetalingsprisen har gått ned. Kostnadsveksten i perioden fra 2015 til i dag har økt med kroner 4.000 per årspurke.

Test
Publisert: 17.02.2020 Oppdatert: 19.02.2020

Stikkord:

Tor Henrik Jule, styreleder i Norsvin

Norsvins styreleder Tor Henrik Jule er intervjuet av Nationen om økonomien i næringa og om vårt krav til årets Jordbruksforhandlinger. Les hele intervjuet i Nationen her (bak betalingsmur). Jules kommentar om økonomien i næringa kan du lese om i teksten under.

Svingninger i økonomien har vi alltid vært vant til i svinenæringa, og vi har lært oss å leve med dette. Men dagens situasjon er annerledes enn tidligere, da økonomien er svært dårlig på tross av målprisuttak. Med tanke på behovet for inndekning av økte kostnader og helt nødvendige investeringer i eksisterende produksjon, krever Norsvin at målprisen øker med 2 kroner. Støtte til prosjektet «Friskere gris med SPF» er vårt andre krav, et prosjekt som vil bety en styrking av dyrehelsa hos gris i tillegg til å gi økt dyrevelferd, og ikke minst et sterkt bidrag til en bedre arealutnyttelse nasjonalt, og redusert klimaavtrykk globalt på grunn av en mer fôreffektiv gris.

Vi har hatt uendret målpris de siste fem avtaleår, mens kostnadene har økt og den reelle utbetalingsprisen har gått ned. Kostnadsveksten i perioden fra 2015 til i dag har økt med kroner 4.000 per årspurke.

Svinebonden har lojalt stilt opp på dugnad for å redusere produksjonen gjennom færre purker pr pulje. Gjennom at vi i tillegg fikk til et utkjøp av purker finansiert av oss selv gjennom bruk av omsetningsmidler har vi sørget for å få markedet i balanse, og det ble tidlig i 2019 signalisert målprisuttak på gris og redusert omsetningsavgift. Det er nå viktig at svinebonden viser ansvarlighet da markedsbalansen er svært skjør.

Det er 20 år siden svinenæringa bygde om og bygde nytt for å etterkomme løsdriftskravet, og det er et stort behov for vedlikehold og fornying av eksisterende driftsapparat. Svak økonomi og økte byggekostnader, gjør at det er lite som tyder på at mange ønsker å gå inn og investere i næringa. Vi mener at 2 kroner i økt målpris ikke vil føre til ny overproduksjon.

Næringa er positiv til og ønsker å ta et løft for svinehelse, dyrevelferd og klima ved å investere i prosjektet «Friskere gris med SPF». Prosjektet gir en stor samfunnsøkonomisk gevinst, og næringa forventer derfor at myndighetene stiller opp og deltar i finansieringen.

Friskere gris med SPF gir en stor gevinst i form av redusert fôrforbruk pr kg produsert kjøtt med dertil redusert klimaavtrykk – beregnet til 13-15% redusert CO2-utslipp fra svineproduksjon. Dette tilsvarer 750.000 tonn COpå tjue år. Samtidig vil en gris med god dyrehelse gi god dyrevelferd.

Norsvins krav om 2 kroner i økt målpris forutsetter at en eventuell økning i kraftfôrpris i Jordbruksoppgjøret må kompenseres med ytterligere økt målpris eller budsjettmidler.