Økt lønnsomhet uten overproduksjon er mulig

Styrelederne i Nortura, Norsvin, Sau og Geit, Fjørfelaget og TYR var samlet forrige uke for å diskutere mulighetene for produksjons- og markedsregulering. Budskapet er klart, det er mulig å øke lønnsomheten i husdyrproduksjon uten at det fører til overproduksjon.

Test
Publisert: 06.09.2021 Oppdatert: 06.09.2021

Stikkord:

Styrelederne i Nortura, Norsvin, Sau og Geit, Fjørfelaget og TYR var denne uka samlet for å diskutere mulighetene for produksjons- og markedsregulering. Budskapet er klart, det er mulig å øke lønnsomheten i husdyrproduksjon uten at det fører til overproduksjon.

Nortura, Norsvin, Fjørfelaget, NSG og TYR er enige om at produksjonsregulering er en naturlig del av markedsreguleringen og at vi har behov for å benytte oss av det også fremover. Mange hevder at økt lønnsomhet for husdyrprodusentene kun fører til ny overproduksjon. I enkelte produksjoner kan det være en utfordring, mens for andre har vi allerede gode virkemiddel for å regulere produksjonen eller at påstanden rett og slett er feil. Forskjellene mellom de ulike produksjonene er for stor til at vi kan skjære alle over en kam, og derfor tilpasser vi verktøykassa deretter.

Svin

I svinenæringen som har opplevd perioder med overproduksjon ser vi at det er ikke lengre er nyetableringer som forårsaker en eventuell ubalanse. Effektivitetsøkninger i smågrisproduksjonen og stagnasjon i salget vil fortsatt være utfordringene fremover. Her har vi allerede muligheter for å regulere til dels kraftig på slaktevekter, og i ytterste konsekvens kan vi gjennomføre mer omfattende utkjøpsordning for smågrisprodusenter. Vi har også muligheten dersom det blir behov for å kunne kompensere for midlertidig reduksjon av smågrisproduksjonen eller å forlenge saneringsperioder hos smågrisprodusenter.

Les hele saken på Landbruk24 her.