Økte markedsproblemer for gris

Totalmarked kjøtt og egg har nettopp revidert markedsprognosen for 2018 og markedsoverskuddet for gris øker for hver prognose.

Test
Publisert: 21.06.2018 Oppdatert: 21.06.2018

Stikkord:

Totalmarked kjøtt og egg har nettopp revidert markedsprognosen for 2018 og markedsoverskuddet for gris øker for hver prognose. Nå forventes det et overskudd på 4600 tonn svinekjøtt, 300 tonn høyere enn hva forrige prognose viste. Dette krever at purketallet må ned og at slaktevektene holdes nede.

Det forventes en økning i produksjonen på vel 1 prosent fra 2017. Da er det lagt til grunn en reduksjon i bedekningene på 1 prosent og en fortsatt økning i effektiviteten på 2 prosent. Slaktevektene forutsettes å ligge nærmere 2 kg lavere enn i 2017. Det forventes en nedgang i engrossalget av helt slakt på ½ prosent sammenlignet med 2017.

– Et overskudd på det nivået som prognoseres er krevende å håndtere innenfor de tilgjengelige virkemidlene og produksjonen må ned, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Han understreker viktigheten av at svineprodusentene forsetter å levere lettere gris, men sier samtidig at balanse i markedet ikke kan oppnås uten at purketallet går ned.

Ut fra Norsvins beregninger er det svært god lønnsomhetsforbedring dersom alle reduserer purketallet litt. Se; norsvin.no/stor-lonnsomhet-i-a-redusere-purketallet

Vi vet at ei årspurke vanligvis gir 2100 kg kjøtt. 4600 tonn for mye tilsvarer derfor produksjonen fra vel 2000 purker.
Importen er forutsatt å bli på 1500 tonn, – som stammer fra 750 tonn spekkimport, 150 tonn av WTO-kvota (kvota 1.381 tonn) og 600 tonn fra EU-kvota.

2018

 (juni – 18)

Produksjon Import Salg Diff
Tonn % endr. Tonn Tonn % endr. Tonn
Svin 138700 1 1500 135600 ÷ 1       4600
Storfe 85800 1 7570 100900 ÷ 1 ÷ 7500
Sau/lam 25100 ÷ 6 906 24100 ÷ 13 1900

Dersom markedsprognosen fordeles ut over året 2018, ser vi at overskuddet i 1. tertial ble på 3232 tonn. I 2. tertial forventes det 2303 tonn for mye, mens i det siste tertialet er en underdekning på 925 tonn. Prognosen for 1. tertial 2019 viser 3000 tonn for mye.

Totalmarked utgir også en statistikk over markedsbildet hittil i år. Per uke 23 viste denne at produksjonen hadde økt med hele 5 %, mens salget var på samme nivå som i fjor. Så langt i år er markedsoverskuddet på 5165 tonn. Reguleringslageret er på hele 5411 tonn, sammenlignet med 1328 tonn på samme tidspunkt i fjor. 739 tonn er eksportert i hht WTO-kvota. Prisen ligger nå kr 1,39 under målprisen og det trekkes kr 1,20 i omsetningsavgift.