Ansatte

Ledelsen

Administrerende direktør
Olav Eik-Nes
Tlf: 951 09 167
olav.eik-nes()norsvin.no

Organisasjonssjef
Gustav Grøholt
Tlf: 916 49 345
gustav.groholt()norsvin.no

FoU-sjef
Eli Grindflek
Tlf: 481 01 262
eli.grindflek()norsvin.no

Økonomisjef
Jørn Jørgensen
Tlf: 414 59 614
jorn.jorgensen()norsvin.no

Fagsjef
Målfrid Narum
Tlf: 909 14 566
maalfrid.narum()norsvin.no

Semin- og eksportsjef
Elisabeth Nissen Nordby
Tlf: 934 18 689
elisabeth.nordbye()norsvin.no

Avlssjef 
Erling Sehested
Tlf: 911 00 314
erling.sehested()norsvin.no

Kommunikasjonssjef
Wenche Helseth
Tlf: 950 82 542
wh()norsvin.no