Tillitsvalgte

Norsvins styre

Tor Henrik Jule
Styreleder
Tlf: 91 52 77 08
post@thjule.no

Beate Menes Didriksen
Nestleder
Tlf: 984 55 292
beate.menes.didriksen@norgesfor.no

Per Fredrik Bang
Styremedlem
Tlf: 970 63 994
bper-fr@outlook.com

Maria Østerås
Styremedlem
Tlf: 41 40 14 74
mariafolkvord@gmail.com

Per Inge Egeland
Styremedlem
Tlf: 90 94 03 07

per.inge.egeland@gmail.com

Dyre Johan Haug
Styremedlem, ansattevalgt
Tlf: 977 51 725
dyre-johan.haug@norsvin.no

Solveig Kongsrud
Styremedlem, ansattevalgt
Tlf: 977 07 618
solveig.kongsrud@norsvin.no

Andre tillitsvalgte

Årsmøtets ordfører
Johan Arnt Dahlen
Tlf: 993 99 621
johanarnt@msn.com

Årsmøtets varaordfører
Bente Børsheim
Tlf: 908 82 005
benterisholm@hotmail.com

Valgkomitéens leder
Egil Norheim
Tlf: 911 04 293
egil.norheim@outlook.com

Nytt produsentnummer

Publisert: 08.01.2020 Oppdatert: 09.01.2020

Stikkord:

I forbindelse med fylkes- og kommunesammenslåing får mange produsenter nytt produsentnummer. Her kan du søke opp ditt nye nummer dersom dette gjelder deg.