Tillitsvalgte

Norsvins styre

Tor Henrik Jule
Styreleder
Tlf: 91 52 77 08
post@thjule.no

Beate Menes Didriksen
Nestleder
Tlf: 984 55 292
beate.menes.didriksen@norgesfor.no

Per Fredrik Bang
Styremedlem
Tlf: 970 63 994
bper-fr@outlook.com

Maria Østerås
Styremedlem
Tlf: 41 40 14 74
mariafolkvord@gmail.com

Per Inge Egeland
Styremedlem
Tlf: 90 94 03 07

per.inge.egeland@gmail.com

Dyre Johan Haug
Styremedlem, ansattevalgt
Tlf: 977 51 725
dyre-johan.haug@norsvin.no

Solveig Kongsrud
Styremedlem, ansattevalgt
Tlf: 977 07 618
solveig.kongsrud@norsvin.no

Andre tillitsvalgte

Årsmøtets ordfører
Johan Arnt Dahlen
Tlf: 993 99 621
johanarnt@msn.com

Årsmøtets varaordfører
Bente Børsheim
Tlf: 908 82 005
benterisholm@hotmail.com

Valgkomitéens leder
Egil Norheim
Tlf: 911 04 293
egil.norheim@outlook.com

Dyrevelferdsprogrammet forskriftsfestes

Publisert: 30.09.2019 Oppdatert: 30.09.2019

Stikkord:

Adm.dir. i Norsvin, Olav Eik-Nes sier at forskriftsfestingen er noe næringen støtter og at han håper at alle er med i programmet innen kort tid.