Vedtekter

Vedtektene finner du her: Vedtekter for Norsvin SA. Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 2019.

Instrukser samlet i dette dokumentet finner dere; Instruks for årsmøtets ordfører, Instruks for Norsvins valgkomité, Styreinstruks Norsvin og Instruks for årsmøtets sammensetning.

Serviceavgift 2021  
Eiere med smågris eller kombinert produksjon  
1 – 20 avlspurker kr 920
21 -50 avlspurker kr 1990
51 – 100 avlspurker kr 2760
>100 avlspurker kr 4770
   
Eiere med kun slaktegrisproduksjon på innkjøpt smågris  
0 – 300  slaktegris pr. år kr 545
301 – 1000 slaktegris pr. År kr 850
1001 – 2000 slaktegriser pr. år kr 1190
>2000 slaktegris kr 1520
Eiere som ikke driver aktiv svinekjøttproduksjon kr 500

Bli medlem i Norsvin SA, alt du trenger å gjøre er å sende en epost til norsvin@norsvin.no hvor du informerer om Foretakets navn, organisasjonsnummer, adresse, epost og mobilnummer. Takk for at du blir medlem i Norsvin SA!