Vedtekter

Serviceavgift 2020 
Eiere med smågris eller kombinert produksjon 
1 – 20 avlspurkerkr 900
21 -50 avlspurkerkr 1970
51 – 100 avlspurkerkr 2740
>100 avlspurkerkr 4750
  
Eiere med kun slaktegrisproduksjon på innkjøpt smågris 
0 – 300  slaktegris pr. årkr 525
301 – 1000 slaktegris pr. Årkr 830
1001 – 2000 slaktegriser pr. årkr 1170
>2000 slaktegriskr 1500
Eiere som ikke driver aktiv svinekjøttproduksjonkr 500