Vedtekter

Serviceavgift 2018 
Eiere med smågris eller kombinert produksjon 
1 – 20 avlspurkerkr 860
21 -50 avlspurkerkr 1900
51 – 100 avlspurkerkr 2650
>100 avlspurkerkr 4600
  
Eiere med kun slaktegrisproduksjon på innkjøpt smågris 
0 – 300  slaktegris pr. årkr 500
301 – 1000 slaktegris pr. Årkr 800
1001 – 2000 slaktegriser pr. årkr 1130
>2000 slaktegriskr 1450
Eiere som ikke driver aktiv svinekjøttproduksjonkr 500

 

Serviceavgift 2019 
Eiere med smågris eller kombinert produksjonkr 870
1 – 20 avlspurkerkr 1910
21 -50 avlspurkerkr 2660
51 – 100 avlspurkerkr 4610
>100 avlspurker 
Eiere med kun slaktegrisproduksjon på innkjøpt smågris 
0 – 300  slaktegris pr. årkr 510
301 – 1000 slaktegris pr. Årkr 810
1001 – 2000 slaktegriser pr. årkr 1140
>2000 slaktegriskr 1460
Eiere som ikke driver aktiv svinekjøttproduksjonkr 500

 

Tilbakeføringer til fylkeslagene i 2019:
Kr 34.000 pr. fylkeslag
kr 460 pr. medlem pr. 1/1-2019
Inntil kr 200.000 til fordeling på konkrete aktiviteter