Om Avlsweb

Kort om nytt eksteriørsystem


 

Klauver
• 4-7 skala
o 4 normal
o 7 utpreget liten/trang
• Fram- og bakbein inngår
• Liten innerklauv og sprik skal vurderes samlet
• Verste klauv er utslagsgivende

Rygg
• 4-7 skala
o 4 normal
o 7 utpreget dokk
• Bare dokk rygg skal vurderes

Spener
• Antall unormale og inverterte
• Slitte spener skal ikke regnes som unormale
• Skal gjøres av produsent i vekt, i samråd med avlskonsulent

Frambein
• 1-7 skala
o 1-3 myke eksteriørtrekk
o 4 normal
o 5-7 rette eksteriørtrekk
• Eksteriørtrekk som denne bedømmingen omfatter:
o Kne
o Koder fra siden

Bakbein
• 1-7 skala
o 1-3 myke eksteriørtrekk
o 4 normal
o 5-7 rette eksteriørtrekk
• Eksteriørtrekk som denne bedømmingen omfatter:
o Beinstilling bakfra
o Koder sett bakfra
o Koder sett fra siden
o Haser

Understilthet
• 4-7 skala
o 4 normal
o 7 utpreget understilt

Bevegelse
• 4-7 skala
o 4 normal bevegelse
o 5-7 svingende bakpart og/eller stive bevegelser (framme og bak)
• Viktig å se dyret i normal bevegelse, dvs. på plass for utfoldelse og riktig underlag, purkene kan ”spenne” seg ved måling

Totalvurdering
• A-F skala
• A = Optimal
• B = Bra
• C = God
• D = Akseptabel
• E = Ikke akseptabel
• F = Anbefalt slakt
• Hjelp for produsent til å selektere riktige purker, sett i lys av at de utvikler seg
• Denne vurderingen inngår ikke i avlsverdiberegningene