Forskning: Mot en norsk svineproduksjon uten halebiting

Publisert: 15.06.2020 Oppdatert: 11.09.2020

Stikkord:

Norsvin jobber for å redusere forekomsten av halebiting i norske svinebesetninger. I et stort forskningsprosjekt kartlegger vi årsakene til halebiting, og utvikler nye verktøy for å forebygge, forutse og håndtere halebiting ute i besetningene.

Veterinærforeningen støtter Norsvins nullvisjon for villsvin i Norge

Publisert: 20.11.2020 Oppdatert: 20.11.2020

Stikkord:

-Den raskt økende villsvinbestanden er en trussel mot folkehelse og dyrehelse og innebærer en høy økologisk risiko, skriver Veterinærforeningen i en pressemelding.

Svinefaglig seminar på Teams

Publisert: 20.11.2020 Oppdatert: 20.11.2020

Stikkord:

25. og 26. november kan du delta på vårt årlige svinefagelige seminar fra kjøkkenbordet hjemme. Vi kjører nemlig seminaret online i år.

Prisvinnere fra avlsbesetningsmøtet 2020

Publisert: 16.11.2020 Oppdatert: 16.11.2020

Stikkord:

Fortsatt lavt antibiotikaforbruk

Publisert: 04.11.2020 Oppdatert: 04.11.2020

Stikkord:

Den årlige rapporten om antibiotikaforbruk og forekomst av resistente bakterier til dyr og mennesker er nylig publisert. Den viser at det er svært lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos matproduserende dyr.

Tester klimakalkulatoren for gris

Publisert: 03.11.2020 Oppdatert: 03.11.2020

Stikkord:

Den 15. oktober blir klima­kalkulatoren for jordbruket tilgjengelige. Den er utviklet av Klimasmart Landbruk, og lanseres nå både for korn, grovfôr, ku og gris.

Kjøttets tilstand 2020

Publisert: 30.10.2020 Oppdatert: 30.10.2020

Stikkord:

28. oktober lanserte Animalia Kjøttets tilstand 2020 – en årlig statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.