Penger til lagsapparatet

Norsvin fordeler nå snaut 1,2 mill. kroner til fylkeslagene fra årets kontingent, ut fra nøkkelen; 34.000 kroner per fylkeslag og 460 kroner per medlem.

Test
Publisert: 24.04.2018 Oppdatert: 08.05.2018

Norsvin fordeler nå snaut 1,2 mill. kroner til fylkeslagene fra årets kontingent, ut fra nøkkelen; 34.000 kroner per fylkeslag og 460 kroner per medlem. Det er opp til det enkelte fylkeslag hvordan de fordeler videre til evt. lokallag. Det det er også satt av 200.000 kroner til delfinansiering av konkrete prosjekter ut hos det enkelte lokal- eller fylkeslag som alle lag kan søke på.

Søknader sendes gustav.groholt@norsvin.no og behandles fortløpende.

Fylkeslag Medl. per 01.01.2018 Beløp i 2018
Norsvin Agder 27 46420
Norsvin Akershus 54 58840
Norsvin Buskerud 30 47800
Norsvin Hedmark 178 115880
Norsvin Hordaland 26 45960
Norsvin Møre og Romsdal 39 51940
Norsvin Nordland 74 68040
Norsvin Oppland 96 78160
Norsvin Rogaland 369 203740
Norsvin Sogn og Fjordane 38 51480
Norsvin Telemark 27 46420
Norsvin Troms 14 40440
Norsvin Trøndelag 256 151760
Norsvin Vestfold 99 79540
Norsvin Østfold 96 78160
Sum 1423 1164580