Prisendringer på semin fra 01.01.2021 

Seminprisene økes med ca 2 % fra 1. januar 2021 etter vedtak i Norsvins styre i desember 2020.

Test
Publisert: 22.12.2020 Oppdatert: 22.01.2021

Stikkord:

Seminprisene økes med ca 2 % fra 1. januar 2021 etter vedtak i Norsvins styre i desember 2020 

Bakgrunn for prisreguleringen er redusert seminsalg nasjonalt, samt pris- og kostnadsvekst. I tillegg til at Norsvin har gjennomført et betydelig kostnadskutt, har Norsvins styre valgt å øke seminprisene for å utvikle og styrke Norsvins øvrige virksomhet for framtida. I tillegg til økt seminpris, bidrar eksportinntekter til opprettholdelse av Norsvins aktiviteter, samt at Topigs Norsvin bidrar betydelig til finansiering av forskning og utviklingsarbeid innen avl. 

Norsvins salg av sæddoser i det norske markedet er redusert med 20 % de siste 3 årene, mens produksjonen av svinekjøtt er redusert med ca 5 %.  

Effektivitetsutviklingen i svineproduksjon med økt overlevelse, økt antall avvente og økt grisingsprosent fører til at det er behov for stadig færre sæddoser pr produsert gris.  

Prisøkningen på semin fra 01.01.2021, inkludert økningen for avlssæd til rekruttering, utgjør ca 1 øre pr kg kjøtt dersom det produseres samme mengde kjøtt pr purke. Hvis man antar en effektivitetsøkning i 2021 på 1 %, så reduseres seminkostnadene for svineprodusenten med 4 øre pr kg svinekjøtt, til tross for prisøkningene.  

De nye prisene finner du her

Lavest pris pr dose oppnås ved forhåndsbestilling (dvs innen klokken 10.00 siste produksjonsdag før levering til kunde) og ved å være medlem i Norsvin.  Senere bestilling fører til økte produksjons- og distribusjonskostnader, og derfor høyere pris for kunden. Honorar ved bruk at semintekniker og veterinær ved inseminering øker som følge av kostnadsvekst. Nettbestilling via Min Side gir mest effektiv ordrebehandling for Norsvin og derfor lavest ekspedisjonsgebyr for kunden. Ta kontakt med Norsvin på norsvin@norsvin.no eller tlf 62510100 dersom du trenger hjelp til å komme i gang med bestilling av semin på nett.  

Det er i 2020 gjort en større gjennomgang av Norsvins semindistribusjon der målet er å effektivisere distribusjonen og tilpasse den til dagens svineproduksjon. Fra 15. mars settes endringene i verk, se nærmere info her