Prisendringer på semin fra 01.01.2022  

Sædprisene økes med ca 4 % fra 1. januar 2022 etter vedtak i Norsvins styre i desember 2021.   

Test
Publisert: 01.01.2022 Oppdatert: 22.12.2021

Stikkord:

Sædprisene økes med ca 4 % fra 1. januar 2022 etter vedtak i Norsvins styre i desember 2021.   

Bakgrunn for prisreguleringen er redusert seminsalg nasjonalt, samt pris- og kostnadsvekst.  

I tillegg til økt seminpris, bidrar økte eksportinntekter til opprettholdelse av Norsvins aktiviteter i det norske markedet. Topigs Norsvin bidrar betydelig til finansiering av forskning- og utviklingsarbeid innen avl.   

Effektivitetsutviklingen i svineproduksjon med økt overlevelse, økt antall avvente og økt grisingsprosent fører til at det er behov for stadig færre sæddoser pr. produsert gris.   

Norsvins salg av sæddoser i det norske markedet er redusert med 22 % de siste 4 årene, mens antall produserte griser i det norske markedet er redusert med bare ca. 5 %.   

Prisøkningen på sæd fra 01.01.2022, inkludert økningen for avlssæd til rekruttering, utgjør ca. 2 øre pr. kg kjøtt for en kombinertprodusent (før man hensyntar effektivitetsøkning fra 2021 til 2022). Beregnet pr. smågris utgjør prisøkningen på sæddosene kr 1,60 inkludert økt kostnad til avlssæd (rekruttering).  

Selv om det er gjort flere tiltak siste året for å effektivisere distribusjonen av sæd, blir det også en større økning av fraktavgiftene fra 2022. Dette skyldes flere forhold: forventet reduksjon i utjevningsmidler, stor reduksjon i antall ordrer med budbil og økte fraktkostnader som følge av prisøkning hos våre leverandører. Norsvin har derfor valgt å øke prisene for å opprettholde servicegraden innen distribusjon av sæd.  

Prisene for bruk av veterinær og semintekniker ved inseminasjon øker med ca 5 %. 

De nye prisene finner du her.

Lavest pris pr dose oppnås ved forhåndsbestilling (dvs innen klokken 10.00 siste produksjonsdag før levering til kunde) og ved å være medlem i Norsvin.  Senere bestilling fører til økte produksjons- og distribusjonskostnader, og derfor høyere pris for kunden. Nettbestilling via Min Side gir mest effektiv ordrebehandling for Norsvin og derfor lavest ekspedisjonsgebyr for kunden. Ta kontakt med Norsvin på norsvin@norsvin.no eller tlf 62510100 dersom du trenger hjelp til å komme i gang med bestilling av semin på nett.