Prisendringer på semin fra januar

Seminprisene økes fra 1. januar 2020 etter vedtak i Norsvins styre i desember 2019. Det er to år siden forrige prisjustering. Bakgrunn for prisøkningene er behov for å dekke inn lønns- og prisvekst, samt økte satsinger blant annet innen digitalisering av Norsvin og omdømmebygging. Prisøkningene utgjør ca. 6 øre pr kg kjøtt for en kombinertbesetning.

Test
Publisert: 18.12.2019 Oppdatert: 18.12.2019

Stikkord:

Økte inntekter fra det internasjonale markedet bidrar til fullfinansiering av kostnadene ved forskning og utvikling, mens seminsalget i Norge bidrar til finansiering av Norsvins øvrige virksomhet. Dette omfatter aktiviteter innen næringspolitikk, medlemsaktiviteter lokalt og sentralt, faglig virksomhet, dyrehelse, administrasjon og støttefunksjoner. I tillegg til finansiering av avlsarbeidet og FoU fra det internasjonale markedet, ser Norsvin potensiale i økt eksport av sæd og livdyr. For å lykkes med dette må det settes inn mer ressurser innen salg. I 2020 legges det også opp til økt satsing på digitalisering av Norsvin og omdømmebygging. For å finansiere disse aktivitetene med et synkende nasjonalt marked i form av redusert sædsalg, ser Norsvins styre det nødvendig å øke seminprisene. Norsvins seminsalg er redusert med 15 % de siste to årene, og det forventes en ytterligere nedgang i salg av sæddoser til det norske markedet i 2020.

Det blir derfor økning i pris pr dose og fraktavgifter, samt økt gebyr ved telefonbestilling fra 01.01.2020. Det blir også ytterligere prisøkninger for kunder som ikke er medlemmer i Norsvin. De nye prisene ser du nedenfor.

Lavest pris pr dose oppnås ved forhåndsbestilling (dvs innen klokken 10.00 siste produksjonsdag før levering til kunde) og ved å være medlem i Norsvin.  Senere bestilling fører til økte produksjons- og distribusjonskostnader, derfor blir det økte pristillegg fra 1. januar for doser som ikke er forhåndsbestilt. Dette gjelder også for doser sendt via leid hjelp (seminteknikere og veterinærer) siden dette medfører svinnkostnader. Honorar ved bruk at semintekniker og veterinær ved inseminering øker som følge av kostnadsvekst. Nettbestilling via Min Side gir mest effektiv ordrebehandling for Norsvin og derfor lavest ekspedisjonsgebyr for kunden. Ta kontakt med Norsvin på norsvin@norsvin.no eller tlf 62510100 dersom du trenger hjelp til å komme i gang med bestilling av semin på nett.