Prisnedgang og nytt reguleringstiltak

Fra 17. september ble svinekjøttprisen redusert med 80 øre per kg, samtidig med at smågrisprisen gikk ned med 30 kroner, til 710 kroner.

Test
Publisert: 19.09.2018 Oppdatert: 28.09.2018

Stikkord:

Prisreduksjonen på svinekjøtt skjer i form av økt omsetningsavgift, fra 120 øre til 200 øre per kg. Den økte omsetningsavgifta skal benyttes til et nytt reguleringstiltak som går ut på premiering for å slakte lett gris. Målet er å redusere overskuddet med 1.500 tonn gjennom å slakte lettere gris. Det vil utgjøre ca. 30.000 griser.

Tiltaket blir satt i gang så snart det er praktisk mulig, og vil gi virkning i form av reduserte tilførsler i første halvår 2019. Slakteriene vil motta en kompensasjon per gris, og det forutsettes at bonden får normalt oppgjør for smågrisen. Kostnadsrammen for tiltaket er på 34 mill. kroner og det må hentes inn gjennom økt omsetningsavgift.

Bakgrunnen for tiltaket er den krevende overskuddssituasjonen med 6.000 tonn på reguleringslager og et prognosert overskudd i 2019 på 5.400 tonn. Tiltaket er ikke alene nok til å skape balanse i markedet, men vil være et viktig bidrag på kort sikt.