Prisvinnere fra avlsbesetningsmøtet 2020

Test
Publisert: 16.11.2020 Oppdatert: 16.11.2020

Stikkord:

Årets avlsbesetningsmøte ble i tråd med tiden avholdt digitalt, torsdag 12. november. Som tidligere i år fikk vi også nå høre flere interessante foredrag. Det var gledelig å se at så mange hadde mulighet til å delta, til tross for at formatet på møtet gjorde at det sosiale ikke fikk like mye plass som vi er vant med.

Prisutdelingen ble i år foretatt i form av en nyhetssending med utsendte reportere og prisutdelere som reiste land og strand rundt for å levere førstepremiene til vinnerne. Sendingen kan dere se nederst på denne siden. Her presenterer vi årets vinnere:

Beste landsvin foredlingsbesetning

I år er det 26 besetninger som er rangert. Det skiller 6,9 poeng mellom vinner og tredjeplass. Tredjeplassen, med 73,8 poeng, gikk til Jan Bjorland på Nærbø i Rogaland. På andreplass med 2,3 poeng mer, og totalt 76,1 poeng, Johannes Silde fra Etne i Vestland fylke. Han tok også andreplassen i fjorårets oppgjør.

Årets vinner oppnådde 80,7 poeng og klarte det igjen! Beste landsvin foredlingsbesetning er Tonje og Jan Botilsrud som bor på Kirkenær i Innlandet. Det er 7. året på rad og 12. gang de vinner oppgjøret, det er ikke annet enn imponerende!  Bak dette resultatet ligger det mye kompetanse og erfaring og et grundig og godt seleksjonsarbeid. Dere kan forresten lese om Jans bakgrunn og betraktninger om norsk svineavl i nr. 7 av Svin. Norsvin og norsk svineavl har mye å takke Jan og Tonje for!

Tonje og Jan Botilsrud, beste landsvin foredlingsbesetning 2020


Beste duroc foredlingsbesetning

I år er det 9 durocbesetninger som er rangert, det er 6 flere enn i fjor! Det er gledelig å se at   durocpopulasjonen er i ferd med bygge seg opp. Det må imidlertid sies at selv om alle 9 durocbesetningene er rangert, så er det stor variasjon i antall kull de er representert med i oppgjøret. Noen besetninger er veletablerte,  andre er helt i startfasen etter omlegging til SPF eller som nyetablert durocbesetning.

Tredjeplassen gikk til besetningen som oppnådde 57,2 poeng. Besetningen har vært foredlingsbesetning i 25 år, men byttet nylig rase fra landsvin til duroc. Dette er første året de er rangert som duroc foredlingsbesetning. Vi gratulerer Even Landrø fra Skaun i Trøndelag.

På andreplass med 62 poeng finner vi en besetning med lang historie som durocbesetning;  Ole og Christina Eggum!

Beste duroc foredlingsbesetning vant med suverene 70,7 poeng. Og i fotballverdenen ville dette vært et «hattrick» ved å vinne tredje året på rad! Kjennetegnet for besetningen er at de er hardtarbeidende, engasjerte, nøyaktige og pliktoppfyllende, og de er gode på svineavl!  Med andre ord, vi gratulerer Vidar Bergsholm og Marte Nilsen som beste duroc foredlingsbesetning.

Vidar Bergsholm og Marte Nilsen, beste duroc foredlingsbesetning 2020


Beste formeringsbesetning

(Fra og med oppgjørsåret har vi innført noen endringer. Nå som vi har besetninger som er kombinerte foredlings- og formeringsbesetninger, rangeres disse besetningene kun i et oppgjør, og det er foredlingsbesetningsoppgjøret. De kombinerte foredlings- og formeringsbesetningene vil fortsatt være inkludert i tabellen som viser datagrunnlaget, men ikke i tabellen der dataene er omregnet til poeng.) I formeringsbesetningsoppgjøret i år er det derfor rangert 37 besetninger.

Tredjeplassen går til Jon Arne Sesseng fra Selbustrand i Trøndelag med 63,6 poeng. Andreplassen med 65,4 poeng gikk til Tore Rune Kummen fra Skjåk i Gudbrandsdalen.

De som ble kåret til beste formeringsbesetning i årets oppgjør er Merethe Lie og Jon-Birger Hangaard fra Roverud i Innlandet. Det er tredje gang de vinner oppgjøret og i år vant de med poengsummen  70,4.

Merethe Lie og Jon-Birger Hangaard, beste formeringsbesetning 2020


Avlsstautetten for beste råne

Avlsstatuett for beste landsvin eliteråne:

Beste landsvin eliteråne ble 303566 Kabus.

Følgende kan sies om denne gromgutten: Rånen ble satt inn på Delta 28. februar 2019 og veide 25 kg ved ankomst. Den ble ferdig i test 28. mai, dvs. at den stod i test i eksakt 3 måneder. Far til denne rånen er KVAKK , farfar  er KOMMA.

Testresultater fra Delta viser:

  • Daglig tilvekst (fra 40 – 120kg) på 1138 gram.
  • Antall dager fra 40 – 120 kg var 70,3
  • Fôr per kilo tilvekst, 40 – 120 kg var 2,08 kg.
  • Fôrforbruk per dag,  40 – 120 kg var 2,37 kg.

Da Kabus ble eliteråne hadde 143,5 i avlsverdi og seleksjonsverden var 144. Han sto på elitelista i 8 måneder og er fortsatt en attraktiv råne. Han har vært populær også i utlandet, det har blitt sendt doser til  USA, Sverige, Danmark, Finland, Spania og Tyskland.  Han er fortsatt etterspurt, og står inne på eksportlista, der han har selskap av en av flere av sine sønner.

Kabus er fra Reinsvoll på Toten og avlstatuetten for beste landsvinråne går til Mai og Geir Aannerud!

Mai og Geir Aannerud, beste landsvinråne 2020

 

Avlsstatuetten for beste duroc eliteråne

Beste duroc eliteråne ble 294266 Aksje.

Rånen ble satt inn på Delta 18. april 2018 og veide 31 kg ved ankomst. Den stod 75 dager i test. Far til denne rånen er ARKEN , farfar er ANNO.

Testresultater fra Delta viser:

  • Daglig tilvekst (fra 40-120 kg) på 1211 gram, mellom 80-100 kg vokste rånen i snitt 1490 gram per dag, mellom 100-120 kg vokste den i snitt 1407 gram per dag.
  • Antall dager fra 40-120 kg var 66,1
  • Fôr per kilo tilvekst (40-120 g) var 1,87 kg
  • Fôrforbruk per dag 40-120 kg var 2,26 kg

Aksje stod  kun to måneder på tappelista før han gikk ut, men rakk å få inn 40 sønner etter seg på Delta. 5 av disse sønnene ble sendt videre til semin og 3 av dem igjen ble eliteråner.

Aksje stod 15 måneder på Alfa, i løpet av perioden ble det produsert 2091 doser etter han. Det ble eksportert doser fra han til USA, Portugal og Italia.

De som skal ha æren for å ha avlet fram 294266 Aksje, og som får avlsstatuetten, er Vidar Bergsholm og Marte Nilsen fra  i Stokke i Vestfold!

Vidar Bergsholm og Marte Nilsen, beste durocråne 2020

 

Vi gratulerer alle vinnerne!


Se prisutdelingen her: