Prisvinnere fra avlsbesetningsmøtet 2019

Test
Publisert: 21.11.2019 Oppdatert: 25.11.2019

Stikkord:

Årets avlsbesetningsmøte ble avholdt 20.-21. november på Gardermoen. Møtet samlet svineprodusenter fra 65 avlsbesetninger. Tradisjonen tro ble det avholdt prisutdeling hvor de beste avlsbesetningene ble kåret. Under følger en presentasjon av årets prisvinnere.

Vi har lagt bak oss et oppgjørsår hvor avlsframgangen har vært større enn noensinne. Genotyping i stor skala har virkelig gitt uttelling og gjør oss i stand til å gjøre langt sikrere seleksjon. Vi er ambisiøse og setter oss hårete mål i svinenæringa  og for avlsarbeidet, vi skal ikke bare fortsette å være gode, vi skal stadig forbedre oss også og det gjelder jo alle sider av det å være svineprodusent – og da er det er viktig å ha noe, eller noen, å strekke seg etter.

 

Beste landsvin foredlingsbesetning

Det skjer mye i landsvinpopulasjonen om dagen og oppgjøret i år bærer preg av det. To av besetningene har i løpet av året gått over fra avl på landsvin til avl på duroc og i den anledning etablerer de SPF durocbesetninger. Flere av besetningene er under oppbygging etter å ha konvertert til SPF, og det tar tid og krever en god porsjon tålmodighet å bygge opp en besetning av gode purker etter en konvertering. Alle besetningene er likevel med i oppgjøret.

Prisen for beste foredlingsbesetning, vinner av avlsbesetningsoppgjøret for landsvin foredling: Det er ingen overraskelse, men desto mer imponerende, at besetningen har vunnet oppgjøret hele 11 ganger de siste 19 årene og de vinner altså for 6. året på rad! Det er en bragd for de går ikke til topps uten konkurranse, det er mange ambisiøse og dyktige foredlingsbesetninger de konkurrer med. Besetningen evner også å forbedre resultatene sine fra år til år, her hviles det ikke på laurbærene. Med den posisjonen Norsvin Landsvin har i det internasjonale markedet, må vi vel kunne si at dette også må være verdens beste avlere av landsvin. De vinner suverent med 75,6 poeng  og vi gratulerer nok en gang, Jan og Tonje Botilsrud som vinnere av årets oppgjør for landsvin foredling!

Beste Landsvin foredlingsbesetning 2019 gikk til Jan og Tonje Botilsrud.

Beste duroc foredlingsbesetning

Duroc som farlinje er et satsningsområde i Topigs Norsvin, og det har vært en formidabel avlsutvikling på duroc de siste årene. Særlig gjelder dette for produksjonsegenskapene, og i rånetesten er nå duroc’en bedre enn landsvinet på tilvekst og fòreffektivitet. Dette har vi oppnådd, til tross for den relativt lave populasjonsstørrelsen vi har hatt på duroc de siste årene. Det sier også mye om det veldig gode avlsarbeidet og innsatsen som gjøres ute blant våre dyktige duroc foredlingsbesetninger.

Den  besetningen som har gjort det suverent best i år, har levert veldig gode resultater, ikke bare i år, men over mange år.  De vant oppgjøret i fjor også, og med 61,2 poeng ble de  årets vinner av avlsbesetningsoppgjøret for duroc: Vi gratulerer Vidar Bergsholm og Marthe Nilsen!

Pris for beste Duroc foredlingsbesetning 2019 gikk til Vidar Bergsholm og Marthe Nilsen.

Beste formeringsbesetning

I årets oppgjør er det  rangert 39 besetninger. Her er det også noen besetninger som ikke er rangert pga. konvertering og omlegging til SPF.

I år går prisen for beste formering  til en som stadig har jobbet seg oppover på oppgjøret og i fjor oppnådde vedkommende en solid 2. plass. I år klarte han å erobre toppen av pallen og  med 74,8 poeng går prisen for beste formeringsbesetning til Johannes Silde!

Prisen for beste formeringsbesetning 2019 gikk til Johannes Silde!

 

Avlsstatuett for beste råne

 

Norsvins avlsstatuett 2019 Landsvin gikk til Bø Gard, Jakob og Rebekka Bø, Rogaland, 291774 Knote

 

Norsvins avlsstatuett 2019 Duroc gikk til Vidar Bergsholm og Marte A. Nilsen, Vestfold, 285656 Eksos