Produkter

Norsvin er verdensledende på seminprodukter.

Vi har tre produktkategorier; Duroc Basis, Duroc Fôr og Duroc Kjøtt.
Basis gir deg en bedre pris med høy årlig avlsfremgang og økt effektivitet. Duroc Fôr er for deg som ønsker  det aller beste avlsmessige utgangspunktet for å produsere slaktegris med lavest mulig fôrforbruk. Og til slutt har vi Duroc Kjøtt. Det er for deg som ønsker en høyere kjøttprosent. Durocrånene har aller best anlegg for lav spekktykkelse og høy muskeltykkelse. 

 

Uansett hva du velger, skal du være trygg på vi leverer verdens beste produkt! Med over 70 års erfaring med avl og med verdens strengeste helsestatus med fokus på dyrevelferd, klima og miljø er vi ledene i verden på semin. Klikk her for lese mer om våre produkter og priser. 

Del dette innlegget:

Formål

Norsvins formål er å bidra til å sikre økonomien til norske svineprodusenter gjennom å tilby et genetisk materiale av høy kvalitet. Den internasjonale satsningen til Norsvin har derfor som mål å bidra til inntjening for forsknings- og utviklingsarbeid og samtidig redusere kostnadene knyttet til semin.  

Fram til grunnleggingen av Norsvin i 1958 ble avlen på gris drevet av noen få gårder, og den framgangen som ble skapt var ikke tilgjengelig for alle. På grunn av dette ble Norsvin dannet og fundert på følgende tre ledestjerner: 

  • Bondens sjølbestemmelsesrett 
  • Framgang for de mange 
  • Vitenskapens landevinninger

 

Disse ledestjernene har like stor gyldighet i dag, og kort oppsummert betyr dette at Norsvin skal basere avlsarbeidet på kunnskap og moderne avlsmetoder. 

I Norsvins vedtekter (§2) står det:

Formålet til Norsvin er å sikre økonomien for norske svinekjøttprodusenter og bidra til at medlemmene produserer svinekjøtt av rett kvalitet. Norsvin skal lede og koordinere tiltak innen avlsarbeidet og den produksjonstekniske sektor og for øvrig ivareta medlemmenes interesser. 

Dette betyr at Norsvin organiserer alt avlsarbeid på svin i Norge og står for seminproduksjon og – salg, i tillegg til å drives kompetanseheving for svineprodusenter. Viktig er det også at Norsvin gjennom Norsvinskolen og aktiviteter for svinebønder er med på å skape et kollegialt fellesskap. 

Lokale og nasjonale verv

Det er mulig å engasjere seg i Norsvin gjennom fylkes- og lokallagene. Gjennom disse kan man bli hørt, og utsendingene fra fylkeslagene er representert på årsmøtet hvor styret velges. Styret i Norsvin er med i Avlsforum, et rådgivende organ som er med på å legge opp strategien for avlsarbeidet på gris i Norge. I tillegg til styret, sitter også en representant for den uavhengige forskningen og en representant fra henholdsvis en formerings- og en foredlingsbesetning i Avlsforum. 

Norsvin sentralt arbeider aktivt overfor faglag og politiske miljøer når det gjelder svinenæringas rammebetingelser. Din stemme som svinebonde blir hørt lokalt via Norsvins fylkes- og lokallag som jobber svært aktivt for å synliggjøre svinenæringa som en viktig aktør i norsk næringsliv.
Please select a wpDataTable.

 

 

 

Villsvin er en fremmed art vi ikke ønsker i Norge, sier landbruksminister Olaug Bollestad. Og hun er opptatt av hvordan vi kan hindre villsvinbestanden i å øke. I Kornsjø sør for Halden fikk hun se både villsvinskader og villsvinfelle. Villsvinfeller er tillatt i Sverige, og testes nå i Norge.

Frykter skade og smitteBollestad frykter både for skadene villsvina kan gjøre på åker og eng, men særlig smitterisikoen de kan bære med seg. Hun har selv vært i Kina og sett hvor kraftfullt et utbrudd av afrikansk svinepest kan ramme et land. Og med utbruddet i Tyskland har dette kommet veldig nær oss. Nå kommer mye av villsvintrykket i Norge fra Sverige.

Jeg har tatt opp utfordringen med villsvin med de andre nordiske landbruksministerne. Jeg ønsker at vi jobber bedre sammen i kampen mot villsvin. Dette har jeg fått god respons for, sier Bollestad.

Under press i Sverige
Dette betyr at viltforvaltningen i ­Sverige er satt under press, siden de andre nordiske landene ikke ønsker villsvin.

Men flertallet av villsvin som finnes i Norge i dag er trolig født her, sier veterinær Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet, som vil gjøre noe med bestanden her. Et tiltak er å få til økt jakt og avskyting av villsvin. Med den avskytingen som har vært de siste årene klarer vi ikke å begrense økningen i villsvinstammen.

Play Video

Short Text Lines on Images

Short Text Lines on Images Short Text Lines on Images

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.