Prognose for 2020 

Nortura Totalmarked har kommet med ny prognose for 2020. Den viser nå et overskudd på 600 tonn etter man legger inn noe lavere salg enn sist prognose som viste et underskudd. 

Test
Publisert: 25.11.2019 Oppdatert: 28.11.2019

Stikkord:

Eksportvolumet for 2020 ligger i praksis allerede klart på reguleringslager. Dette medfører at eventuelle overskudd av gris i 2020 ikke kan løses med reguleringseksport og at man derfor ser at det er stort behov for å tilpasse mengden produsert til salget. 

De foreløpige tall for søknad om produksjonstilskudd i fra Landbruksdirektoratet viser at det er nesten 100 færre som har søkt om tilskudd til purker og nesten 100 færre som har søkt om tilskudd til slaktegris fra 1/10-18 til 1/10-2019. Det betyr at det nå er under 1000 produsenter med purker i Norge. 

Det er også omsøkt betydelig færre purker og vi kommer tilbake til en bedre oversikt over hvor mange og hvor i neste Dialog.  

Hele prognosen finner du her.