Prognose og prisendringer

Ny prognose kom nå den 2. mai og den viser et underskudd på svinemarkedet på 2000 tonn mot marsprognosen som var på 1000 tonn. Dette er meget gunstig og skyldes i hovedsak lavere produksjon.

Test
Publisert: 10.05.2019 Oppdatert: 10.05.2019

Stikkord:

Ny prognose kom nå den 2. mai og den viser et underskudd på svinemarkedet på 2000 tonn mot marsprognosen som var på 1000 tonn. Dette er meget gunstig og skyldes i hovedsak lavere produksjon. Seminsalget er betydelig lavere og det kan se ut som effektivitetsøkningen ikke er så stor som tidligere lagt inn.  Nortura signaliserer nå en økning på 50 øre på prisen fra den 1. juli og det betyr normalt en økning av smågrisprisen en god stund før det. Norsvin forventer også at man snart reduserer noe på Omsetningsavgiften og fortsetter en prisøkning utover høsten. 

Hele prognosen kan leses her.

10 % nedgang i sædsalget hittil i år 

Norsvins sædsalg i årets første fire måneder viser en reduksjon på 10 % sammenlignet med samme periode i 2018.  I 2018 var det høyt salg i første kvartal, før salget deretter gikk ned og var lavere resten av året. Sædsalget som gir slaktegris i 2019 viser 6,1 % nedgang.