Prosjekt på halebiting

Det ble for en tid tilbake foretatt en spørreundersøkelse om halebiting i norske svinebesetninger. Bakgrunnen for undersøkelsen er fordi vi vet at det er en del problemer med halebiting og dette er alvorlig for dyrevelferden. I tillegg gir halebiting en økonomisk konsekvens.

 

Test
Publisert: 15.05.2018 Oppdatert: 15.05.2018

Stikkord:

Det ble for en tid tilbake foretatt en spørreundersøkelse om halebiting i norske svinebesetninger. Bakgrunnen for undersøkelsen er fordi vi vet at det er en del problemer med halebiting og dette er alvorlig for dyrevelferden. I tillegg gir halebiting en økonomisk konsekvens.

Alle registrerte eiere i Norsvin ble kontaktet på epost og 828 svarte på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 64,1 prosent. Av disse var 366 kombinert-produsenter, 272 slaktegrisprodusenter, 128 smågrisprodusenter og 62 satellitter.

Undersøkelsen viser at det er produsenter med ren slaktegrisproduksjon som opplever størst problemer med halebiting. Den viser også at produsenter på Vestlandet og i Nord-Norge opplever større problemer med halebiting enn produsenter i andre fylker i landet. Undersøkelsen viser ingen sterk sammenheng mellom forekomsten av halebiting og antall tiltak, men en tendens til at de som har problemer er også de som har prøvd flest tiltak. Det er produsenter med ren slaktegrisproduksjon som melder om mest halebiting.

Vi er veldig takknemlige for engasjementet rundt undersøkelsen. Resultater fra undersøkelsen vil bli benyttet i et stort prosjekt med fokus på halebiting som Norsvin starter opp denne våren. Målet med prosjektet er å redusere halebitingsforekomsten i Norge både gjennom miljømessige tiltak og gjennom avl. Man skal blant annet undersøke effekten av ulikt fôrinnhold og fôringsregimer og om det er indirekte egenskaper for halebiting som kan implementeres avlsmålet. Les mer om prosjektet i denne artikkelen som stod i siste nummer av bladet Svin: Prosjekt halebiting_Svin0418