Rapport viser nedgang i antibiotikabruk

Den årlige rapporten om antibiotikaforbruk til dyr og mennesker er nylig publisert. Den viser at det er et svært lavt forbruk av antibiotika til matproduserende dyr i Norge.

Test
Publisert: 21.10.2019 Oppdatert: 24.10.2019

Stikkord:

Den årlige rapporten om antibiotikaforbruk til dyr og mennesker er nylig publisert. Den viser at det er et svært lavt forbruk av antibiotika til matproduserende dyr i Norge. Vi ser en nedgang på hele 17% i mengde antibiotika brukt til produksjonsdyr (inklusive hest) fra 2017 til 2018.

Flere grunner til nedgang i antibiotikabruken

Det er nødvendig å behandle syke dyr. Har dyret en bakteriell infleksjon er antibiotika ofte riktig behandlingsmetode. Når vi over lang tid ser en nedgang i antibiotikaforbruket, kan det ha flere årsaker. Veterinærer er mer restriktive og kritiske til når antibiotika faktisk er nødvendig, og det er mindre sykdom hos dyr og derfor er behovet for antibiotika mindre.

Svinenæringens langsiktige arbeid med å redusere sykdommer hos gris er med å påvirke at det er mindre behov for antibiotika. God smittebeskyttelse som hindrer at nye smittestoffer kommer inn i besetningen er viktig. Næringens arbeid med å utrydde smittsom grisehoste (Mycoplasma hyopneumoniar) og, ikke minst, økende andel SPF-griser, er viktige bidrag til redusert behov for å bruke antibiotika, rett og slett fordi smittestoffene ikke finnes i besetningene og kan derfor ikke gi sykdom. I tillegg er gode vaksinasjonsprogrammer viktige for å hindre at dyr blir syke og trenger antibiotika. Friske dyr trenger nemlig ikke antibiotika!

Norge på topp

Norge ligger helt på toppen av lista over land som bruker lite antibiotika til griser (og produksjonsdyr generelt). Det skal vi være stolte av. Rapporten viser at nesten 90% av all antibiotika som brukes er penicillin. Penicillin er et smalspektret antibiotikum, og bruk av slike smalspektrede antibiotika er viktig for å hindre utvikling av mulitresistente bakterier. Vi skal derfor være glade for at penicillin har effekt i de aller fleste tilfellene hvor norske griser har behov for antibiotikabehandling. At vi har en lav forekomst av multiresistente bakterier hos gris kommer også fram av rapporten. De få gangene det er påvist MRSA (Methicillinresistente Staphylococcus aureus) i norske svinebesetninger viser forskningen at primærårsaken ligger i at grisene har blitt smittet av folk som som regel har blitt smittet i utlandet.


Last ned rapporten her.

Les mer om overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens på Veterinærinstituttets hjemmesider her.