Ressursportal

Dyrehelse

Her finner du linker til nyttige sider om blant annet dyrehelseforskriften, smittebeskyttelse og MRSA-testing.

 

Fôring og stell

 

Studiehefter

Norsvin gir årlige ut studiehefter, med ulike temaer for hvert år.

Studieheftene utarbeides av Norsvin i samarbeid med andre aktører i næringa, og har til hensikt å fremme kompetansebygging blant svineprodusentene, og bidra til gode diskusjoner i studieringer rundt om i landet.

Ingris

Årsstatistikken for Ingris publiseres årlig. Statistikken er basert på produksjonsregistreringer gjort i landets svinebesetninger.

Årsstatistikken presenterer viktige nøkkeltall i produksjonen. Beregningene er gjort med spesielle programmer, og det ligger et omfattende kvalitetssikringsarbeid bak datamaterialet som inngår i statistikken.

Økonomi

Norsvin utarbeider lønnsomhetskalkyler for kombinert produksjon, smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og satellitter i purkering. 

Kalkylene er i hovedsak basert på effektivitetstall fra Ingris, prisstatistikk fra Nortura på slakt, Norturas priser på smågris og livdyr, samt kraftfôrpriser fra FK Agri. 

Øvrige kostnader er skjønnsmessig satt blant annet med bakgrunn i informasjon fra regnskapsfirmaer, forsikringsselskaper og byggefirmaer. 

En del forutsetninger, blant annet besetningsstørrelse og pristillegg, er angitt under den aktuelle kalkylen. Prognosene er basert på resultat av jordbruksoppgjør og informasjon fra Nortura Totalmarked om svinekjøttmarkedet og prisutsikter.

Regnearket for lønnsomhetsprognosen kan brukes som grunnlag for å sette opp og beregne dekningsbidrag i din besetning. Du kan f eks legge inn pris pr kg kjøtt, fôrforbruk i din besetning etc, og dekningsbidraget beregnes basert på dette.