Ressursportal

Dyrehelse

Her finner du linker til nyttige sider om blant annet dyrehelseforskriften, smittebeskyttelse og MRSA-testing.

 

Fôring og stell

Her kommer det ny tekst. Her kommer det ny tekst. Her kommer det ny tekst.

Studiehefter

Norsvin gir årlige ut studiehefter, med ulike temaer for hvert år.

Studieheftene utarbeides av Norsvin i samarbeid med andre aktører i næringa, og har til hensikt å fremme kompetansebygging blant svineprodusentene, og bidra til gode diskusjoner i studieringer rundt om i landet.

Ingris

Årsstatistikken for Ingris publiseres årlig. Statistikken er basert på produksjonsregistreringer gjort i landets svinebesetninger.

Årsstatistikken presenterer viktige nøkkeltall i produksjonen. Beregningene er gjort med spesielle programmer, og det ligger et omfattende kvalitetssikringsarbeid bak datamaterialet som inngår i statistikken.

NB: I papirutgaven 2017 er det dessverre en feil i tabellen «Besetninger gruppert etter type/rase slaktegris» øverst på s. 28. Korrekt pdf versjon (Ingris Årsstatistikk 2017) finner du på denne siden. 

Økonomi

Ønsker du bedre oversikt over det økonomiske resultatet i besetningen din, er det viktig at du har tatt opp en nøyaktig status over dyra ved nyttår. Hvert år oppgir Norsvin hva vi anbefaler som statusverdier.