Økonomi

Ta opp driftsstatus ved nyttår!

Ønsker du bedre oversikt over det økonomiske resultatet i besetningen din, er det viktig at du har tatt opp en nøyaktig status over dyra ved nyttår.

Hvert år oppgir Norsvin hva vi anbefaler som statusverdier. Verdiene er utarbeidet i samarbeid med fagpersoner i slakteriene. Leser du videre vil du finne de anbefalte verdiene pr. 31.12.2020
Et hjelpeskjema til statusopptegnelsen finner du her: Statusverdier_31.12.20

For de som er med på hele smågris- og slaktegrisdelen av Ingris, vil det være relativt enkelt å finne verdien i status. Disse delene av Ingris vil også kreve eksakt status når det gjelder antall dyr og vekter. I tabellen nedenfor finnes Norsvins anbefalte verdier for 31.12.20, når verdien for besetningen skal regnes ut. Verdiene for drektighetsdager, liv- og levendevekt ligger som faste verdier i Ingris, og benyttes her til å beregne hva som faktisk er produsert i perioden. I forhold til de tallene som ligger faste i Ingris har vi valgt å justere verdiene.

Prinsippet bak Norsvins statusvurderinger er reell verdi for små- og slaktegris, og en avveining mellom slakte- og avlsverdi for purker, råner og ubedekte ungpurker. I den oppgitte verdien for avlspurker og bedekte ungpurker, inngår ikke verdien på drektighet, siden denne beregnes separat ut i fra antall drektighetsdager. Verdien av ungpurker er oppjustert noe da denne har vært satt noe lavt tidligere i forhold til faktisk verdi. Verdien av en drektighetsdag er også oppjustert med 10 kr i forhold til året før.

Dyrgruppe/verdienhet          Kr        
Drektighetsdag60,-
Verdi per liv, sped-, små- og slaktegris530,-
Verdi per kg levendevekt for sped-, små- og slaktegris15,-
Råner3030,-
Avlspurke3710,-
Bedekt ungpurke4310,-
Ubedekt ungpurke3990,-

Ut fra tabellen vil en slaktegris på 120 kg være verdt (kr 530 + 120 kg*15 kr/kg) = kr 2330

For de som ikke er med på hele Ingris har vi laget et hjelpeskjema ved statusopptegnelse. Som du ser, er det her mer detaljert inndeling etter vekt for smågris og slaktegris enn hva som benyttes i skatteregnskapet. Benytt et slikt skjema ved statusopptegnelse per 31.12 hvert år.

Et driftsregnskap gir deg altså oversikt over resultatet fra hele garden, med mulighet for oppspalting på de forskjellige driftsgrenene. Er du kombinertprodusent og ønsker å dele lønnsomhetsvurderingene i svineproduksjonen opp i smågrisproduksjon og slaktegrisproduksjon, vil du ofte få et problem med driftsgreinsanalysa. Her måtte du evt. «selge» smågris til slaktegrisproduksjonen og fordele fôret mellom dyra. En slik fordeling gjøres enklest via Ingris.