Sædsalget ned med 8,6%

siste fem måneder i forhold til 2017. Norsvins salg av sæd går relativt sterkt nedover, noe som tyder på at mange svineprodusenter er solidariske til anbefalingene om å redusere inseminasjonene for å tilpasse seg markedssituasjonen.

Test
Publisert: 07.11.2018 Oppdatert: 16.11.2018

Sædsalget de tre siste månedene er redusert med hele 11,3 %, mens salget for de siste fem månedene er redusert med 8,6 %. Dersom vi ser på inseminasjonene som fører til slaktegris i 2019, så er sædsalget redusert med hele 8,1 %. Vi vet at i den siste markedsprognosen for 2019, som viste 5400 tonn svinekjøtt for mye, var basert på en nedgang på 3,5 % bedekninger. Vi ligger med andre ord nesten 5 %-poeng under hva som er prognosert i nedgang. På årsbasis tilsvarer 5 % endret inseminasjon ca. 6000 tonn svinekjøtt.

Norsvin vet imidlertid at noe av nedgangen i sædsalget skyldes sanering i noen større besetninger. Det kan se ut som de fleste purkeringer har tatt spesielt stort ansvar.

Tallene er positive for markedssituasjonen neste år. Ny markedsprognose kommer fra Totalmarked den 14. November.

Markedsrapporten hittil i år (uke 43) viser 6123 tonn svinekjøtt for mye. Produksjonen har økt med 1 % og salget har gått ned med 2 % i forhold til fjoråret. På reguleringslager er det nå hele 6368 tonn, etter at 1222 tonn er eksportert. Markedssituasjonen har ført til at prisuttaket, nå i julesesongen, ligger 58 øre under hva som er avtalt i Jordbruksoppgjøret. I tillegg trekkes bøndene 2 kroner per kg i Omsetningsavgift. Grunnprisen for smågris er på rekordlave 660 kroner per stk.