Seminpriser 2020

Priser gjeldende fra 1. januar 2020

Test
Publisert: 20.12.2019 Oppdatert: 20.12.2019

EIERINSEMINASJON
 Sædtype Sædavgift, kr pr. dose. Medlem Sædavgift kr pr. dose. Ikke medlem
Forhåndsbestilling Levering samme dag Forhåndsbestilling Levering samme dag
Elite- og avlssæd (Landsvin og Z-linje) 485,- 505,- 585,- 605,-
Durocsæd, Hampshiresæd 109,- 129,- 139,- 159,-
Duroc Fôr* 139,- 159,- 169,- 189,-
Duroc Kjøtt** 134,- 154,- 164,- 184,-
Smågrissæd (LL) 139,- 159,- 169,- 189,-
MOR Pluss*** 616,- 716,-

* Duroc Fôr produseres mandag, tirsdag, torsdag, fredag. Må forhåndsbestilles innen kl. 10 på produksjonsdag for utlevering til kunde påfølgende dag. Budbilkunder som får direkte fra Hamar kan få levert samme dag hvis bestilling innen kl 06.00..

** Duroc Kjøtt produseres mandag og torsdag. Må forhåndsbestilles innen kl 10 på produksjonsdag for utlevering til kunde påfølgende dag. Budbilkunder som får direkte fra Hamar kan få levert samme dag hvis bestilling innen kl. 06.00.

*** MOR Pluss må bestilles innen kl. 08.30 dagen før levering.

Ved uttak fra selvbetjent lager belastes et pristillegg på kr 50 pr dose.

LEID HJELP
 Sædtype Sædavgift, kr pr.  dose. Medlem Sædavgift, kr pr. dose. Ikke medlem
Elite- og avlssæd (Landsvin og Z-linje) 508,- 608,-
Durocsæd, Hampshiresæd 132,- 162,-
Duroc Fôr* 162,- 192,-
Duroc Kjøtt** 157,- 187,-
Smågris (LL) 162,- 192,-
MOR Pluss* 639,- 739,-

* Duroc Fôr produseres mandag, tirsdag, torsdag, fredag. Må forhåndsbestilles innen kl. 10 på produksjonsdag for utlevering til kunde påfølgende dag. Budbilkunder som får direkte fra Hamar kan få levert samme dag hvis bestilling innen kl 06.00.

** Duroc Kjøtt produseres mandag og torsdag. Må forhåndsbestilles innen kl 10 på produksjonsdag for utlevering til kunde påfølgende dag. Budbilkunder som får direkte fra Hamar kan få levert samme dag hvis bestilling innen kl. 06.00.

*** MOR Pluss må bestilles innen kl. 08.30 dagen før levering.

FRAKT, EKSPEDISJON OG REKVISITA
Eksp. gebyr pr. pakke ved bestilling pr. telefon 185,-
Eksp. gebyr pr. pakke ved nettbestilling 115,-
Gebyr ved for sen bestilling *) 320,-
Fraktavgift pr. pakke, budbil 191,-
Fraktavgift pr. pakke buss/ båt 181,-
Fraktavgift post- ekspress over natt 319,-
Fraktavgift post- ekspress over natt til lørdag 739,-
Fraktavgift servicepakke (benyttes ved sending av inseminasjonsrør) 161,-
Frakt/eksp. leid hjelp, pr. besøk 85,-
Inseminasjonsrør pr. eske à 100 stk (uten forbindelsesstykke) 305,-
Inseminasjonsrør pr. eske à 100 stk (med forbindelsesstykke for bedre tetting) 355,-
Rånespray 100,-

*) Ved for sen bestilling gjør vi vårt beste for å levere ordren, og belaster i slike tilfeller et gebyr på kr 320,-.

HONORAR TIL LEID HJELP
Første inseminasjon (pr. besøk) Annen inseminasjon og etterfølgende på samme besøk
Tekniker 300,- 190,-
Veterinær 430,- 275,-

Helgetillegg: kr 165,- for tekniker og kr 180,- for veterinærinseminasjon.  Bomtur: kr 300,- for tekniker og kr 430,- for veterinær.

Drektighetsundersøkelse utført av tekniker koster kr 60,-. Hvis det gjøres på helg, kr 100,-.