Seminpriser

Priser gjeldende fra 1. januar 2019

Test
Publisert: 13.02.2018 Oppdatert: 21.12.2018

EIERINSEMINASJON
 Sædtype Sædavgift, kr pr. dose. Medlem Sædavgift kr pr. dose. Ikke medlem
Forhåndsbestilling Levering samme dag Forhåndsbestilling Levering samme dag
Elite- og avlssæd (Landsvin og Z-linje) 415,- 425,- 430,- 440,-
Durocsæd, Smågrissæd (LL), Hampshiresæd 99,- 109,- 104,- 114,-
Duroc Fôr* 129,- 139,- 134,- 144,-
Duroc Kjøtt** 124,- 134,- 129,- 139,-
Smågris (LL) Pluss** 129,- 139,- 134,- 144,-
MOR Pluss*** 546,- 561,-

* Duroc Fôr produseres mandag, tirsdag, torsdag, fredag. Må forhåndsbestilles innen kl. 10 på produksjonsdag for utlevering til kunde påfølgende dag. Budbilkunder som får direkte fra Hamar kan få levert samme dag hvis bestilling innen kl 06.00.

** Duroc Kjøtt og LL Pluss produseres mandag og torsdag. Må forhåndsbestilles innen kl 10 på produksjonsdag for utlevering til kunde påfølgende dag. Budbilkunder som får direkte fra Hamar kan få levert samme dag hvis bestilling innen kl. 06.00.

*** MOR Pluss må bestilles innen kl. 08.30 dagen før levering.

Ved uttak fra selvbetjent lager belastes et pristillegg på kr 50 pr dose.

LEID HJELP
 Sædtype Sædavgift, kr pr.  dose. Medlem Sædavgift, kr pr. dose. Ikke medlem
Elite- og avlssæd (Landsvin og Z-linje) 428,- 443,-
Durocsæd, Smågrissæd (LL), Hampshiresæd 112,- 117,-
Duroc Fôr* 142,- 147,-
Duroc Kjøtt** 137,- 142,-
Smågris (LL) Pluss* 142,- 147,-
MOR Pluss* 559,- 574,-

* Duroc Fôr produseres mandag, tirsdag, torsdag, fredag. Må forhåndsbestilles innen kl. 10 på produksjonsdag for utlevering til kunde påfølgende dag. Budbilkunder som får direkte fra Hamar kan få levert samme dag hvis bestilling innen kl 06.00.

** Duroc Kjøtt og LL Pluss produseres mandag og torsdag. Må forhåndsbestilles innen kl 10 på produksjonsdag for utlevering til kunde påfølgende dag. Budbilkunder som får direkte fra Hamar kan få levert samme dag hvis bestilling innen kl. 06.00.

*** MOR Pluss må bestilles innen kl. 08.30 dagen før levering.

FRAKT, EKSPEDISJON OG REKVISITA
Eksp.gebyr pr. pakke ved bestilling pr. telefon 155,-
Eksp.gebyr pr. pakke ved nettbestilling 115,-
Gebyr ved for sen bestilling *) 300,-
Fraktavgift pr. pakke, budbil 171,-
Fraktavgift pr. pakke buss/ båt 161,-
Fraktavgift post- ekspress over natt 299,-
Fraktavgift post- ekspress over natt til lørdag 719,-
Fraktavgift servicepakke (benyttes ved sending av inseminasjonsrør) 141,-
Frakt/eksp. leid hjelp, pr. besøk 65,-
Inseminasjonsrør per eske à 100 stk (uten forbindelsesstykke) 300,-
Inseminasjonsrør per eske à 100 stk (med forbindelsesstykke for bedre tetting) 350,-
Rånespray 95,-

*) Ved for sen bestilling gjør vi vårt beste for å levere ordren, og belaster i slike tilfeller et gebyr på kr 300,-.

HONORAR TIL LEID HJELP
Første inseminasjon og omløp, kr Annen inseminasjon på samme besøk, kr Tredje inseminasjon og etterfølgende på samme besøk, kr
Tekniker 260,- 165,- 165,-
Veterinær 360,- 220,- 220,-

Helgetillegg: kr. 145,- for tekniker og kr. 160,- for veterinærinseminasjon.  Bomtur: kr 260,- for tekniker og kr 360,- for veterinær.

Drektighetsundersøkelse utført av tekniker koster 55 kr. Hvis det gjøres på helg: 95 kr.