Semindistribusjon

Norsvins seminproduksjon går som normalt.

 

 

Test
Publisert: 13.03.2020 Oppdatert: 14.04.2020

Stikkord:

Korona-informasjon

Norsvins seminproduksjon går som normalt. Norsvin gjennomfører tiltak for å sikre vår seminvirksomhet best mulig i forbindelse med spredningen av koronavirus. Vi oppfordrer våre kunder til å følge med på vår hjemmeside for oppdateringer med hensyn på dette.

OPPDATERT INFORMASJON 16.03.2020

Semindistribusjon med budbiler fra Hamar, Stavanger og Skatval forventes å gå som normalt. Nordfjordekspressen er innstilt inntil videre.

Ekspress over nattlegg inn en dag ekstra sikkerhetsmargin 

Bring og Posten varsler at koronasituasjonen innebærer force majeure. Dette betyr at Bring ikke har økonomisk ansvar, dersom det skjer avvik fra leveringsavtaler som normalt gjelder. Bring sin garantiordning vil altså ikke gjelde i denne situasjonen. 

Posten og Bring understreker at konsernet gjør det de kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale. 

Norsvin oppfordrer våre kunder som får sædpakker sendt med Ekspress over natt om å være tidlig ute med bestilling, da det er risiko for forsinkelser. Vi oppfordrer til å legge inn en ekstra dag sikkerhetsmargin når det er mulig, for å øke sikkerheten for at pakken kommer fram i tide.   

Ekspress over natt til Nord-Norge 

Enkelte flyplasser vil bli stengt fra onsdag 18. mars, og dette berører noen av våre kunder i Nord-Norge. 

Pakker til Mo i Rana vil gå via Sandnesjøen (fra Bodø), og komme til Mo i Rana i 10 – 11-tida. Pakkene kan da hentes på posten der, eller de vil bli utlevert dagen etter. 

Ekspress over natt til Mosjøen, Sandnesjøen og Brønnøysund vil ikke berøres av stengingen av flyplasser. 

Vesterålen og Sør-Troms: Pakker forventes å komme fram som normalt. Posten går med fly til Leknes og bil videre til Sortland. Framme på Sortland ca. kl. 09.00. Harstad forventes også komme fram som normalt. 

Tromsø forventes å gå som normalt. 

Endring av rutiner kan likevel medføre forsinkelser og vi anbefaler som nevnt å legge inn en dag ekstra sikkerhetsmargin. 

Ta kontakt med Svein Erik Stavne telefon 91529210 eller Målfrid Narum tlf 90914566 dersom du har spørsmål. 

Holdbarhet på sæd 

Vi har generell anbefaling om dag fem som siste bruksdag. Dette er basert på feltforsøk, der vi brukte sæd på dag 4 og dag 5. Produsenten av den fortynningsvæsken som vi benytter i dag opererer med 7 dagers holdbarhet. Vi har også gjort laboratorietester som indikerer at sæden har god kvalitet også på dag 6- 7, og vi har kunder som har gitt tilbakemelding om at de har god erfaring med bruk av doser på dag 6 og 7, forutsatt god oppbevaring av sæddosene (spesielt gjelder dette stabil temperatur: doser bør ikke tas ut av klimaskap og legges inn igjen til bruk neste dag)