Seminprodukter

Test
Publisert: 13.02.2018 Oppdatert: 22.03.2021

Stikkord: ,

Sædprodukter for produksjon av smågris/slaktegris – Farraser

Norsvin Duroc

Ren Duroc – Felles farrase i norsk svineproduksjon

For: Alle norske svineprodusenter (uavhengig av slakteritilhørighet)

Hvilke råner? Durocråner testet og selektert fra råneteststasjonen Norsvin Delta. Durocråner som forventes å gi best totaløkonomi i slaktegrisproduksjon – tilvekst, fôrforbruk, kjøttprosent, slakteprosent og kjøttkvalitet vektlegges.

 

Duroc Fôr

Sæd fra de aller beste Duroc slaktegrisfedrene
For:  Alle norske svineprodusenter, som vil ta ut det aller beste i slaktegrisproduksjonen.Hvilke råner?  Durocrånene som gir deg det aller beste avlsmessige utgangspunktet for å produsere slaktegris med lavest mulig fôrforbruk. Du kan forvente et redusert fôrforbruk på ca 3,5 FEn per slaktegris. De utvalgte rånene forventes også å utmerke seg når det gjelder slakteprosent (høyere slakteutbytte), mens de er mer gjennomsnittlige for egenskaper som tilvekst og kjøttprosent. Estimert netto merverdi kr 20 pr slaktegris sammenlignet med bruk av basisproduktet Norsvin Duroc.
Duroc Kjøtt

Sæd fra de aller beste Duroc slaktegrisfedrene
For:  Alle norske svineprodusenter, som vil ta ut det aller beste i slaktegrisproduksjonen.Hvilke råner?  Durocrånene som har aller best anlegg for lav spekktykkelse og høy muskeltykkelse. Dette hjelper slaktegrisprodusenten å oppnå en høyere kjøttprosent. Forventet økning i kjøttprosenten er ca 1 prosentpoeng sammenlignet med bruk av basisproduktet Norsvin Duroc. Estimert netto merverdi kr 15-20 pr slaktegris sammenlignet med bruk av vanlig durocsæd.
Smågrissæd (Landsvin)

Standardproduktet ved bruk av Landsvin farrase

For: Bruksbesetninger.

Hvilke råner? Landsvinråner testet og selektert fra råneteststasjonen Norsvin Delta. Landsvinråner som forventes å gi best totaløkonomi i slaktegrisproduksjon – tilvekst, fôrforbruk, kjøntprosent, slakteproesnt og kjøttkvalitet vektlegges.

NB! Moregenskaper vektlegges ikke ved utvalg av råner til produksjon av smågrissæd, siden produktet ikke er beregnet for produksjon av livpurker.

Hampshiresæd

Scanpigs farrase for produksjon av smågris/slaktegris

For: Alle norske svineprodusenter (uavhengig av slakteritilhørighet).

Hvilke råner? Hampshireråner produseres i Norge av Scanpig AS. Hampshiresæd produseres og distribueres av Norsvin.

 

 

Sædprodukter for produksjon av livpurker – Avlssæd

Landsvin Avlssæd

Standardproduktet for produksjon av livpurker

For: Bruksbesetninger med egenrekruttering.

Hvilke råner? Vekt på moregenskaper, som kullstørrelse og reproduksjon, men også slaktegrisegenskaper vektlegges. Råner velges ut ifra gjeldende avlsmål.

Landsvin Mor Pluss

(link: råner)

Plussproduktet: sæd fra de aller beste rånene

For: Besetninger med egenrekruttering.

Hvilke råner? Rånene med best samlet avlsverdi for moregenskaper velges ut ifra gjeldende avlsmål.
Mor Pluss-rånene er de rånene som er helt i toppsjiktet når det gjelder moregenskaper; de skårer i sum godt på kullstørrelse, reproduksjon, morsevne og styrke/helse.

Nærmere info om aktuelle Mor Pluss-råner finner du ved å benytte linken til venstre. Om du ønsker, kan du velge én bestemt råne fra gjeldende Mor Pluss-liste.

Landsvin Elite

Produktet til videreutvikling av landsvinpopulasjonen

For: Foredlingsbesetninger og egenrekrutterende formeringsbesetninger.

Hvilke råner? Eliteråner velges ut basert på total avlsverdi.

Norsvin Z Avlssæd

Yorkshire til produksjon av TN70 (ZL) hybridpurke (ZL = Z-far x L-mor) 

For: Formeringsbesetninger og bruksbesetninger med egenrekruttering.

Hvilke råner? Rånene produseres i en norsk avlsbesetning med bruk av nederlandsk genetikk (Z-linje) fra Topigs Norsvin. Råner selekteres basert på gjeldende Z-linje avlsmål.