Slik brukes data fra CT i avlsarbeidet

En ny film fra Topigs Norsvin viser hvordan data fra CT brukes i avlsarbeidet. Visste du at det kan brukes til å velge ut griser med mer verdifulle stykningsdeler og høyere slakteverdi for hele næringskjeden?

Test
Publisert: 03.06.2021 Oppdatert: 30.06.2021

Stikkord:

Norsvin har brukt datatomografi (CT) i avlsarbeidet siden 2008. En ny film fra Topigs Norsvin viser hvordan data fra CT brukes i avlsarbeidet. Visste du at det kan brukes til å velge ut griser med mer verdifulle stykningsdeler og høyere slakteverdi for hele næringskjeden?

Det er nå 13 år siden Norsvin begynte å bruke CT-scan som et rutinemessig verktøy i avlsarbeidet, ved å datatomografere alle råner som evalueres på teststasjonen Norsvin Delta. CT har gitt Norsvin uvurderlige verktøy i avl for en fôreffektiv gris med en høy andel kjøtt og tilstrekkelig fettmarmorering for god spisekvalitet. Bildebehandlingen etter CT-scan er fullt automatisert og gjøres av egenutviklede dataprogrammer.  

 

Systemet for CT-scanning av testråner er i de senere årene videreført også på Topigs Norsvins nye teststasjon i Canada, Delta Canada.  

Norsvin har forsket videre på datatomografi og mulighetene som ligger innenfor dette feltet i avlsarbeidet. Datatomografi for økt slakteverdi har vært et prioritert forskningsområde i Norsvin og Topigs Norsvin de senere årene. Noe av grunnen er at global svineproduksjon i stadig større grad består av helintegrerte selskaper, dvs. selskaper som står for hele næringskjeden selv, helt fra grisungene fødes, via slaktegrisfjøs og til slakteri- og foredlingsindustri. Disse selskapene har et utpreget ønske om høy slakteverdi. I mange tilfeller vil det si at en stor andel av grisen består av de edlere stykningsdelene. Som et resultat av nyere forskning kan vi nå bruke data fra CT-scan til å velge ut griser med mer verdifulle stykningsdeler og høyere slakteverdi.