SPF-besetning ble best på smågris

Landets beste smågrisprodusent i 2017 hadde hele 653 gram i daglig tilvekst i smågrisperioden. Dødelig i smågrisperioden var på bare 0,2 prosent.

Test
Publisert: 16.05.2018 Oppdatert: 27.08.2019

Stikkord:

Håvard Ringnes i Ullensaker, Akershus, ble best på smågris i 2017. Ringnes drev en satellittbesetning i purkering fram til 2013, men bygde så eget fjøs for purker. Samtidig gikk de over til å drive SPF-besetning.

– SPF er trolig en viktig årsak til at vi får gode resultater. Vi har iallfall hatt mindre utfordringer med diaré etter at vi gikk over til ble SPF, pluss at vi har mindre dødelighet, sier Ringnes. Les mer om Ringnes og hans gode resultater i denne artikkelen fra Svin nr 4/2018: SPF_besetning_best_på_smågris