SPF-tall beregnet for første gang

For første gang har vi beregnet separate resultater for SPF-besetninger og besetninger som har konvensjonell helsestatus. SPF-smågriser har en daglig tilvekst på 616 gram, mens de konvensjonelle har 567 gram (tabell 6). Fôrforbruket hos SPF-smågris er 1,68 FEn og 1,71 FEn per kilo tilvekst hos konvensjonelle. Det er klart lavere dødelighet blant smågris i SPF-besetninger med 0,5 % tap sammenlignet med 1,4 % døde i besetninger med konvensjonell helsestatus.

Test
Publisert: 16.05.2018 Oppdatert: 16.05.2018

Stikkord:

For slaktegris er det også forskjeller i daglig tilvekst og fôrforbruk når besetningene deles inn etter helsestatus. SPF har 1068 gram i daglig tilvekst og 2,60 i FEn per kilo tilvekst (tabell 7). De konvensjonelle besetningene har daglig tilvekst på 1007 gram og et fôrforbruk på 2,69 FEn per kilo tilvekst. Det er ikke noe lavere gjennomsnittlig dødelighet hos slaktegris i alle SPF-besetninger sammenlignet med konvensjonelle besetninger. Mer om denne saken kan du lese her: SPF_tall_beregnet_for_første_gang