Spørsmål om corona og gris (oppdatert 13.03)

Veterinærinstituttet vurderer situasjonen slik at sykdommen COVID-19 per i dag ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge, og at norske dyr heller ikke utgjør en smittekilde for mennesker. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem.

Test
Publisert: 06.03.2020 Oppdatert: 23.03.2020

Stikkord:

Veterinærinstituttet vurderer situasjonen slik at sykdommen COVID-19 per i dag ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge, og at norske dyr heller ikke utgjør en smittekilde for mennesker. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem. Vi minner likevel om de ordinære, daglige tiltakene om å etterleve god hygiene ved kontakt med dyr og å følge de ordinære smittebeskyttelsestiltakene i den daglige driften (bruk av smittesluser, renhold, håndvask med mer).

Vi får noen spørsmål om det er fare for corona-smitte fra mennesker til gris. Veterinærinstituttet vurderer situasjonen slik at sykdommen COVID-19 per i dag ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge, og at norske dyr heller ikke utgjør en smittekilde for mennesker. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem.

Hva om du blir smittet?
Mattilsynet skriver at et generelt føre-var-råd er at smittede personer begrenser sin omgang med matproduserende dyr i den grad det er praktisk mulig. Som ved all annen sykdom, er det viktig at man har planer for situasjoner der man har behov for bistand med stell av dyra. Vi oppfordrer alle til å ta en gjennomgang av egne planer for avløsning ved sykdom.