Search

Ledig stilling: Daglig leder for BioBank AS

Gen- og bioteknologi er et område i stor vekst, både nasjonalt og internasjonalt og er ett av hovedsatsningsområdene for norsk og internasjonal økonomi i tiden fremover. Daglig leder går av for å tre inn i pensjonistenes rekker.
Del dette innlegget:

BioBank AS er eid av avlsselskapene Aqua Gen AS, Geno SA og Norsvin SA.  BioBank AS er markedsledende som animalsk genbank i Norge. Selskapets formål er å utvikle og sikre profesjonell lagring av biologiske prøver fra husdyr, fisk og planter, herunder innhenting, registrering av data fra donordyr, ekstraksjon, kvalitetskontroll av DNA for geonomiske analyser. Selskapet holder til på Hamar og har en årlig omsetning på NOK 15.mill og 7 ansatte. 

Daglig leder forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt, og er ansvarlig for at selskapets virksomhet er i overensstemmelse med vedtektene og lovgivningen. Samt utøve funksjonen som daglig leder (og styremedlem) i analyse selskapet ScandiGen Lab AS, et datterselskap eid 50% av BioBank AS. 

Konkret vil de viktigste oppgavene være 

 • Strategisk utviklingsarbeid i samarbeid styret 
 • Oppfølging kjerneoppgaver; tilpasse løpende drift etter praktiske og økonomiske kriterier. 
 • Identifisere nye forretningsområder; velge kort- og langsiktige oppgaver som øker BioBanks portefølje innenfor aktuelle rammer for kompetanse og økonomi
 • Personalledelse 
 • Økonomisk styring og rapportering 
 • Overordnet kontakt med nøkkelkunder og kundekontakter 
 • Utarbeidelse av salgstilbud og oppdragsbeskrivelser 
 • Utarbeidelse av markedsplan; kontroll og evaluering 
 • Overordnet ansvar for kvalitetsmål og -profil, herunder også HMS

Vi ønsker at du som kandidat har/er 

 • høyere akademisk utdannelse (veterinær, master innen gen- og bioteknologi)
 • gjerne erfaring fra lab relatert virksomhet
 • utviklingsorientert, nytenkende og initativrik
 • helhetlig og strategisk orientert 
 • interesse for bio- og genteknologi som forretningsdriver 
 • erfaring fra internasjonalt samarbeid er en fordel 
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og sterke formidlings- og kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk 

BioBank AS kan tilby 

 • en rolle som kommersiell pådriver i et offensivt bio-tek selskap med vekstmuligheter 
 • unike utviklingsmuligheter i et innovativt internasjonalt miljø i relasjon med BioBank sine eiere 
 • interessante og varierte arbeidsoppgaver i grensesnittet mellom kommersiell drift, forretningsutvikling og FoU 
 • samarbeide med mange ulike roller og dyktige mennesker, både nasjonalt og internasjonalt 
 • varierte arbeidsoppgaver sammen med dyktige medarbeidere 
 • overordnet ansvar for kvalitetsmål og -profil, herunder også HMS 
 • utvikling av fremtidsrettede produkter i en grønn bransje 
 • konkransedyktig lønn og pensjonsbetingelser 

BioBank AS sitt hovedkontor og laboratorievirksomhet i Biohuset på Hamar vil være kontorsted for Daglig leder. 

Ønsker du en uforpliktende prat om stillingen er du er velkommen til å ta kontakt med styreleder i BioBank, adm. direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes på telefon 951 09 167.  

Søknadsfrist: Innen 26.juli 2024 

Relaterte innlegg
Det ser ut til at vi ikke finner det du leter etter.
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.