Stor forbedring av svinekjøttmarkedet

Totalmarked kjøtt og egg har nettopp revidert markedsprognosen for 2019. Det forventes nå et overskudd på 1400 tonn svinekjøtt, hele 1100 tonn lavere enn hva forrige prognose viste.

Test
Publisert: 18.01.2019 Oppdatert: 18.01.2019

Stikkord:

Det har skjedd svært mye i løpet av de 2 siste prognosene, og overskuddet i 2019 har blitt redusert med 4000 tonn. Hovedårsaken er helt klart den sterke reduksjonen i bedekninger, at svineprodusentene selv har bestemt seg for å bidra til bedre markedsbalansering. I den siste prognosen er det nå en reduksjon i produksjonen på 3 prosent sammenlignet med 2018. Bak dette tallet ligger en reduksjon i antall bedekninger på 6 prosent, en fortsatt effektivitetsøkning på 3 prosent og en moderat økning i slaktevektene. Effekten av utkjøpsordningen er ikke lagt til fordi avtaler om utkjøp av purker tegnes i begynnelsen av februar. Det forutsettes en nedgang i engrossalget på vel 1 prosent sammenlignet med 2018. Ved inngangen til året lå det 2 600 tonn gris på reguleringslageret. Det kommer i tillegg til overskuddet på 1 400 tonn i 2019. Prognose 2019 (januar)

  Produksjon Import Salg Diff
Tonn % endr. Tonn Tonn % endr. Tonn
Svin 132900 ÷ 3 2000 133500 ÷ 1 1400
Storfe 85500 4 9170 98100 0 ÷ 3500
Sau/lam 24600 ÷ 6 906 26200 ÷ 2 ÷ 600

  Dersom markedsprognosen for 2019 fordeles utover året, ser vi at 1. tertial har 2772 tonn for mye, 2. tertial 740 tonn for lite og siste tertial 609 tonn svinekjøtt for mye. Dette er før effekten av purkeslaktinga. Norsvins salg av sæd viser fortsatt nedgang. Gjennomsnittet for de siste 3 månedene, der siste måned er desember, viser 9,9 % nedgang i forhold til samme periode året før. Salget som gir slaktegris i 2019 har 8 % nedgang.