Stor lønnsomhet i å redusere purketallet

I dag produseres det 3 % mere svinekjøtt enn hva vi trenger. Dette gir ca. kr 1,85 for lav utebetalingspris per kg kjøtt, og en samlet næring taper 250 millioner kroner i året. Dersom alle reduserer purketallet vil vi oppnå en «kindereggeffekt»; sterk lønnsomhetsforbedring på de gjenværende purkene og bedre plass for smågrisen. I neste omgang gir dette bedre dyrevelferd, mindre stresset gris og bedre resultater videre i oppfôringsperioden.

Test
Publisert: 25.07.2018 Oppdatert: 25.07.2018

Kostnadene med å produsere for mye svinekjøtt er formidabel for svinenæringa. Siste markedsprognose viser at vi i år vil produsere 4300 tonn for mye og dette koster altså næringa 250 millioner kroner. Dersom alle reduserer purketallet med 4 % kan vi samtidig øke slaktevektene noe, slik at vi også får en mer optimal vekt på slaktegrisen.

4 % færre purker gir (forutsatt fordelt på 90 kroner per smågris og 61 kroner per slaktegris);

  • • Smågrisprodusent med 100 årspurker – reduserer til 96 årspurker => + 185.000 kroner
  • • Kombinertprodusent med 50 årspurker – reduserer til 48 årspurker => + 160.000 kroner
  • • Slaktegrisprodusent 2100 slaktegris * 61 kroner => + 128.000 kroner

Lønnsomt å være effektiv

Noen hevder at vi ikke er tjent med den store effektivitetsveksten vi nå ser i næringa. Dersom vi fortsatt klarer å ha god dyrevelferd, er det ikke tvil om at vi produserer billigst med stor produksjon per mordyr. Kostnaden ved selve purka fordeles på flere smågriser. Det er derfor bedre å redusere purketallet enn å redusere ytelsen på purkene, dersom totalproduksjonen av svinekjøtt må ned.

Dersom alle reduserer antall smågris per årspurke med 4 %, vil dette gi en merinntekt på ca. 154.000 kroner for en 100 årspurkers besetning. Alternativet med å redusere purketallet gir 185.000 kroner i merinntekt. Svinebøndene har de derfor ca. 20 % mer igjen for å redusere purketallet enn ytelsen med 4 %.

Vær obs på smågrisplassen!

Mange som bygde smågrisbinger ved årtusenskiftet gikk ut fra lavere salgs-vekt og kullstørrelse. Ofte ble det planlagt ut fra 25 kilos salgs-vekt og 11 – 12 smågris i bingen. Den sterke effektivitetsveksten vi har hatt gjør at kullstørrelsen nå er oppe i 13 – 14 smågris, samtidig med at omsetningsvekta nå i snitt er på 33 kg. Dette kan bety mer enn 50 % økning i kilo gris per binge. Dette kan gi store dyrevelferdsutfordringer og problemer videre i verdikjeden – mer halebiting og ujamn størrelse. I nærmeste framtid vil vi også oppleve at Mattilsynet vil fokusere på arealkravene til smågrisen. Dersom purketallet reduseres og smågrisen fordeles på bingene vil mye forbedres. Det er mulig at smågrisen også bør selges på noe lavere vekter for å få god nok plass i bingene. I neste omgang vil dette føre til at slaktegrisprodusenten får bedre kvalitet på det hun kjøper. Tilveksten i slaktegrisperioden har økt betydelig de siste årene, slik at det kan være rom for å ta i mot smågris tidligere for mange slaktegrisprodusenter.