Store markedsproblemer for gris

Totalmarked kjøtt og egg har nettopp revidert markedsprognosen for 2018. Det forventes det nå et overskudd på 5800 tonn svinekjøtt, hele 1200 tonn høyere enn hva forrige prognose viste. Neste års markedsprognose viser 5400 tonn for mye.

Test
Publisert: 06.09.2018 Oppdatert: 12.09.2018

Stikkord:

– Dette er svært krevende for svinenæringa, sier Gustav Grøholt, organisasjonssjef i Norsvin. Hittil i år ligger det rekordstore 6343 tonn svinekjøtt på reguleringslager, og det forventes ytterligere 5400 tonn for mye neste år. Han minner samtidig om den åpenbare utfordringen knyttet til den sterke effektivitetsutvikling kombinert med at markedet stagnerer, eller er fallende. Og i tillegg blir eksportmuligheten borte fra 2021.  Norsvin er imidlertid glad for å se at mange svineprodusenter har redusert seminen gjennom sommeren. Det er nå en markant nedgang i semintallene de siste 4 mnd. (se egen sak). Samtidig viser den nye prognosen at det er helt nødvendig at dugnaden fortsetter. Det er helt nødvendig at alle svineprodusenter reduserer antallet purker med minst 5 prosent sier Grøholt. Samtidig jobbes det fremdeles med å finne andre muligheter for regulering gjennom omsetningsrådet selv om landbruksdirektoratet mener at det ikke er lov og kjøpe ut purker med omsetningsavgift som en følge WTO regelverket.

For 2019 er det lagt til grunn en reduksjon i tilførslene på om lag 0,5 prosent sammenlignet med 2018. Det er regnet med en nedgang i antall bedekninger på 3,5 %, mens det ligger inne en effektivitetsøkning på 2 %. Til sammen gir det noe færre griser til slakt. Det legges til grunn at de lave slaktevektene i 2018 videreføres. Det forventes ingen endring i engrossalget fra 2018.

Prognose 2019 (sept – 18)

Produksjon

Import

Salg

Diff

Tonn

% endr.

Tonn

Tonn

% endr.

Tonn

Svin

137100

÷ 1

1800

133500

0

5400

Storfe

84900

4

9170

99100

0

÷ 5000

Sau/lam

23900

÷ 5

906

25000

0

÷ 200

Prognose 2018 (sept – 18)

Produksjon

Import

Salg

Diff

Tonn

% endr.

Tonn

Tonn

% endr.

Tonn

Svin

137800

1

1575

133500

÷ 2

5800

Storfe

88000

4

7970

99300

÷ 3

÷ 3300

Sau/lam

25100

÷ 6

906

24900

÷ 10

1100

Totalmarked utgir også en statistikk over markedsbildet hittil i år. Per uke 34 viste denne at produksjonen hadde økt med 2 %, mens salget har gått ned med 3 % i fht. fjoråret. Så langt i år er markedsoverskuddet på 6159 tonn. Reguleringslageret er på hele 6343 tonn, sammenlignet med 1429 tonn på samme tidspunkt i fjor. 800 tonn er eksportert i hht. WTO-kvota. Prisen ligger nå kr 1,47 under målprisen og det trekkes fortsatt kr 1,20 per kg i omsetningsavgift.