Svinebønder engasjerer seg i kampen mot Afrikansk svinepest

Norsvin Hedmark engasjerer seg i kampen mot Afrikansk svinepest. Leder i Norsvin Hedmark, Ole Bjarne Enger, forteller om problemet i Hamar Arbeiderblad i dag.

Test
Publisert: 07.12.2020 Oppdatert: 07.12.2020

Stikkord:

Leder i Norsvin Hedmark, Ole Bjarne Enger, er intervjuet i Hamar Arbeiderblad i dag om Afrikansk svinepest og hvilken trussel den utgjør for norsk svineproduksjon.

En trussel mot norsk svineproduksjon

Afrikansk svinepest (ASF) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussjukdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt.

Norske svinebønder bekymret

– Det er klart vi er litt bekymret, for vi har ikke klart å sette noen lover eller regler på hva en kan gjøre om smitten kommer til oss. Det bør være nulltoleranse for villsvin – ikke bare de som er smittet. Smitten har ikke kommet til Norge, men den er i Tyskland. Målet er å ikke få smitte på dyr som allerede er her, sier leder i Norsvin Hedmark, Ole Bjarne Enger, til Hamar Arbeiderblad (bak betalingsmur).

Faksimile fra Hamar Arbeiderblads nettavis 7.12.20

 

Henger opp informasjonsplakater

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsvin og Animalia har utarbeidet en plakat med smittevernråd som Norsvin Hedmark nå henger opp rundt omkring i fylket.

Rådene omfatter hygienetiltak, krav om karantenetid før man går inn i en norsk besetning etter mulig smittekontakt i andre land og ikke minst råd om hvordan man unngår å spre smitte via mat. Plakaten er oversatt til engelsk, russisk, polsk, rumensk og litauisk. Mattilsynet har også laget en flerspråklig informasjonsplakat om at man ikke må kaste mat i naturen. Begge plakater bør henges opp godt synlig på gårder og andre relevante steder.

Les mer om Afrikansk svinepest og last ned plakatene her.