Svinefaglig webinar vel blåst

Siste uken i november arrangerte Norsvin et todagers svinefaglig webinar på Teams. Omlag 120 deltagere logget seg på, både rådgivere, produsenter og andre som jobber i svinebransjen. 

Test
Publisert: 04.12.2020 Oppdatert: 04.12.2020

Stikkord:

Onsdag 25.11 og torsdag 26.11 arrangerte Norsvin et svinefaglig webinar på Teams. Omlag 120 deltagere logget seg på, både rådgivere, produsenter og andre som jobber i svinebransjen. 

Den første dagen var i stor grad viet grisens atferd og hvordan vi kan lære oss å tolke de signalene grisen gir og bruke det til beste for både grisen og drifta i grisehuset. Dette ble på en måte startskuddet for neste års studiekurs “På lag med grisen” der tema er etologi og grisens atferd. Vi fikk innsyn i tema i form av en film fra produsenter som viste hvor mye sosialisering av purker betyr. Har du rolige mødre så får du rolige unger og. Dette har mye å bety i den daglige drifta og hverdagen i grisehuset. 

Programmet fortsatte med foredrag som gikk på ventilasjon og rasjonell håndtering av strø og rotemateriale. Vi hadde også med oss Mattilsynet som orienterte om tilsynskampanjen som starter opp i 2021. 

På dag to gikk det mye i fôring, både av slaktegris og purker. Vi hadde med oss Peter Kappel Theil fra Aarhus Universitet som snakket om to rslag i dietiden med gradvis overgang, for å sikre høy melkeytelse 

Vi fikk også presentert resultater av et norsk fôringsforsøk som gikk på viktigheten av godt fôropptak for helse og produksjonsresultater.  

Tross litt tekniske utfordringer på dag én, er vi godt fornøyd med webinaret. Det var god deltagelse og ikke minst engasjerte og aktive deltagere som stilte mange spørsmål til foredragsholderne Vi fikk tilbakemeldinger fra flere om at webinar er en møteform som fungerer godt i en travel hverdag. Norsvin vil tilby flere webinarer fremover, følg med på kurskalenderen på vår hjemmeside. Neste webinar  er planlagt 15. desember:  «Forebygge og bekjempe fluer i grisehus”. Se her for informasjon.