Svinekjøttmarkedet forbedrer seg

Totalmarked kjøtt og egg har nettopp revidert markedsprognosen for 2019. Det forventes t nå et overskudd på 2500 tonn svinekjøtt, hele 2900 tonn lavere enn hva forrige prognose viste.

Test
Publisert: 19.11.2018 Oppdatert: 19.11.2018

Stikkord:

Foto: matprat.no – Anne Manglerud

– Utviklingen er svært positiv og vi er svært takknemlig for at så mange svineprodusenter har lyttet til anbefalingene om å redusere purketallet, sier Gustav Grøholt, organisasjonssjef i Norsvin. I og med at vi per i dag har nærmere 6000 tonn svinekjøtt på reguleringslager, etter at nesten hele eksportkvota er benyttet, ser vi imidlertid at årets problemer også vil påvirke 2019.

I den nye prognosen for 2019 går produksjonen ned med 3 %, etter at bedekningstallet er redusert med 5 % og effektiviteten økt med 3 % i fht. år 2018. Prognosen går ut fra at antall slakt skal gå ned med 5 %, der lettgrisslaktinga, vi nå er i gang med, utgjør 3 %-poeng på neste år.

For 2019 er det prognosert med 1 % reduksjon i engrossalget. Her har de tatt utgangspunkt i en pris som ligger 1,20 under Jordbruksavtalens målpris, og som er 0,4 % lavere enn i 2018.

Prognose 2019
(nov – 18)
Produksjon Import Salg Diff
Tonn % endr. Tonn Tonn % endr. Tonn
Svin 134200 ÷ 3 1800 133500 0 2500
Storfe 84800 4 9170 98900 0 ÷ 4900
Sau/lam 23800 ÷ 9 906 25000 0 ÷ 300

Dersom markedsprognosen for 2019 fordeles utover året, ser vi at 1. tertial har 1739 tonn for mye, 2. tertial 12 tonn for lite og siste tertial 725 tonn svinekjøtt for mye.

Markedsprognosen for i år viser 5700 tonn for mye. Hittil i år (uke 44) harproduksjonen økt med 1 %, mens salget har gått ned med 2 % i fht. fjoråret. Så langt i år er markedsoverskuddet på 6057 tonn. 1300 tonn er eksportert i hht. WTO-kvota. Prisen ligger nå kr 0,53 under målprisen og det trekkes fortsatt kr 2,00 per kg i omsetningsavgift.