Svinenæringa tar dyrevelferd på alvor

Tirsdag denne uken ble det avholdt et møte mellom svinenæringa og statsråd Bollestad. Tema var oppfølging av dyrevelferd hos gris. Fra Norsvin deltok styreleder Tor Henrik Jule og Adm. Direktør Olav Eik-Nes.

Test
Publisert: 03.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

Stikkord:

Tirsdag denne uken ble det avholdt et møte mellom svinenæringa og statsråd Bollestad, hvor tema var oppfølging av dyrevelferd hos gris. Fra Norsvin deltok styreleder Tor Henrik Jule og Adm. Direktør Olav Eik-Nes.
Tor Henrik Jule, styreleder i Norsvin SA

Tor Henrik Jule, styreleder i Norsvin SA

– Sett fra Norsvin sitt ståsted har det vært, og er, økt fokus på dyrevelferd i hele organisasjonen, sier Tor Henrik Jule. – I 2018 hadde vi studiering med tema Dyrevelferd i Høysetet. Til vinteren er planen å kjøre studiering med tema etologi. Vi er også tydelige på at dårlig adferd rundt stell av dyr er uakseptabelt, og at dårlig økonomi ikke er noen unnskyldning for å stelle dårlig med dyra sine.

Stadig økte krav til dyrevelferd gjennom endrede arealkrav, økt bruk av strø- og rotemateriale og mer tidsbruk i produksjonen påvirker grisebondens økonomi. Vi venter også på veiledere fra Mattilsynet som konkret forteller hva som er riktig praksis rundt f.eks avliving av gris. Dette er ikke på plass enda, men skal komme i nær fremtid.
Norsvin har flere prosjekt gående der dyrevelferd står i fokus. Ett prosjekt tar for seg adferd og halebiting. Formålet med prosjektet er å avdekke muligheten for å ta halebiting inn i avlsmålet. I tillegg har vi prosjektet Friskere gris – med SPF som har som ambisjon å få all norsk gris på SPF-status innen 2030. Dette er noe som skal løfte helsestatus og dyrevelferd for norsk svinenæring til enda større høyder.
– Skal vi nå målet i en slik ambisjon, vil det koste næringa en del i investering. Selv om næringa skal ta mye av kostnaden selv så forventer vi at det kommer bidrag i form av budsjettmidler i kommende jordbruksoppgjør, avslutter Jule.