bestilling

Seminpriser 2020

Publisert: 20.12.2019 Oppdatert: 20.12.2019

Priser gjeldende fra 1. januar 2020

Hjelp til sædbestilling via Min Side

Publisert: 13.02.2018 Oppdatert: 08.05.2018

Web-bestilling gjøres via Norsvins hjemmeside/Min Side

Leveringbetingelser for rånesæd

Publisert: 13.02.2018 Oppdatert: 08.05.2018

Bestillingsfrister

Publisert: 13.02.2018 Oppdatert: 02.04.2020

Bestillingsinformasjon

Publisert: 13.02.2018 Oppdatert: 02.04.2020

Seminpriser

Publisert: 13.02.2018 Oppdatert: 21.12.2018

Priser gjeldende fra 1. januar 2019