Tall fra søknad om produksjonstillegg viser nedgang

Nye tall viser nedgang i antall bruk som har søkt om produksjonstilskudd, og stor nedgang i antall purker søkt om.

Test
Publisert: 17.12.2019 Oppdatert: 20.12.2019

Stikkord:

Stor nedgang i antall bruk som har søkt om produksjonstilskudd og stor nedgang i antall purker søkt om.

Tallene fra søknadsomgangen i oktober i år og i fjor viser stor nedgang i antall bruker og purker. Vi har gjort en sammenstilling her som viser nedgangen pr. fylke og totalt.

Tall fra søknad om produksjonstillegg pr. 1/10 2018 og 2019.

Kilde: Landbruksdirektoratet

Det er grunn til å tro at tallene er like riktige som i fjor. Tallene inneholder de fleste av de 2500 purker som er kjøpt ut, men viser en større nedgang en det og totalt en nedgang i antall purker med 7,4 % som stemmer ganske godt med de siste semintall.