Tilsyn med velferden for svin 2021-2022

Dyr skal ha det godt, og god velferd for norske griser er målet for Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje som starter i januar 2021.

Test
Publisert: 08.01.2021 Oppdatert: 25.01.2021

Stikkord:

Hva innebærer tilsynskampanjen?

Dyr skal ha det godt, og god velferd for norske griser er målet for Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje som starter i januar 2021. Kampanjen dekker hele landet. Omtrent 600 svinebesetninger skal ha tilsyn i løpet av 2021 og første halvdel av 2022. Besetningene blir et tilfeldig utvalg av norske svinehold og fordeles etter tettheten av svinebesetninger. Mattilsynet vil samkjøre tilsynene med prøvetaking for MRSA der det er mulig.

I kampanjen vil Mattilsynet blant annet se på:

  • Rutiner for håndtering, behandling og forebygging av sjuke og skadde dyr.
  • Nødvendig avliving og dokumentasjon.
  • Rutiner ved kastrering. Veterinærens bruk av legemidler ved kastrering.
  • Om grisene får tilstrekkelig strø og rotemateriale, og at purker som skal føde får redebyggingsmateriale.
  • Om grisene har tilstrekkelig plass til å bevege seg, hvile og spise og om de har god nok tilgang på vann.
  • Om purker fikseres ved grising og i så fall hvilke rutiner du har for dette.
  • Om du kan dokumentere all veterinærbehandling (inkl. Egenbehandling) av dyr og registreringer av antall døde dyr ved hvert tilsyn.
  • Dokumentasjon for kontroll av el- og brannvarslingsanlegg.

Mattilsynet har opprettet egne nettsider om tilsynskampanjen. Vi oppfordrer alle til å gå inn på denne nettsiden for oppdatert og utfyllende informasjon.

Hva skjer under et tilsyn med dyrevelferden?

I en kort video forklarer Mattilsynet hvordan det kan være å få dem på inspeksjon. Her får du innblikk i hva du kan forvente når Mattilsynet kommer, og hva som skjer etter et tilsyn.

Se videoen – Hva skjer når Mattilsynet kommer på inspeksjon hos bonden?

Her er et notat om hvilke rettigheter og plikter du som bonde har: 2020 Fellesskriv plikter og rettigheter tilsynskampanje

Hva skal Mattilsynet sjekke ved tilsynet?

De skal inspisere velferden til grisene, og om du som bonde følger regelverket for dyrevelferd. Mattilsynet har laget en fagstøtte for inspektørene og den anbefaler vi alle svineprodusenter å lese. Der står det blant annet om hva Mattilsynet kan komme til å se på og spørre om under inspeksjonen, hvordan Mattilsynet vurderer om regelverket er oppfylt og det gis eksempler på hvordan Mattilsynet normalt følger opp ulike observasjoner. Fagstøtten finner du her.

Dyrevelferd – roller og ansvar for svinebonden og Mattilsynet

Dyr skal ha det bra, og i Norge er det regelverket for dyrevelferd som bestemmer nedre grense for hvordan velferden for norske griser skal være. Svinebonden har ansvaret for at dyrene i besetningen har det bra, slik kravene i regelverket sier. Mattilsynets rolle er å føre tilsyn med at svinebøndene følger det regelverket som gjelder. Benytt sjansen til å vise fram friske dyr, gode rutiner og god dyrevelferd.

Hør om tilsynskampanjen i ny episode av Landbrukspodden

Klikk på bildet for å komme til episoden

Det har vært mye oppmerksomhet om dyrevelferden for norsk gris de siste årene. I en ny episode av Landbrukspodden spør de hva som kjennetegner god dyrevelferd for gris, hvordan jobber næringa og hva vil Mattilsynets kommende tilsynskampanje for svin innebære for norske grisebønder? Gry Almdahl i Mattilsynet og Stine Margeret Gulliksen i Animalia er gjester. Du finner episoden her.

 

 

 

 

 


Har du spørsmål vedrørende tilsynskampanjen, ber vi deg ta kontakt med det lokale Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.