Duroc

Duroc. Naturlig robust og fôreffektiv.

Vi tror på ansvarlig produksjon av rimelig, næringsrikt og smakfullt svinekjøtt. Vårt nye produkt gjør det mulig for oss å levere nettopp dette. 

 

Styrker

Fordeler for bonden

Lavere fôrkostnader

Finishing performance

Økt overlevelse fra fødsel til slakt

Robustness

Høy kjøttkvalitet og høyt slakteutbytte

Meat quality

Seeing is believing

Young TN Duroc boars

My story

Durocens røtter går helt tilbake til 80-tallet, da de første duroc-besetningene ble etablert.

For ti år siden begynte vi arbeidet med å avle frem den ultimate duroc. Duroc møter fremtidens krav til bærekraftig matproduksjon: den er robust og frisk, fôreffektiv, og gir høy kjøttkvalitet. 

FORELÅS FJERNET: (Norway was our choice to bring together the best of our global Duroc populations. Norway is essential to realize our vision. Imagine the rough subarctic conditions, where feed is a limited resource, health is good and where the Northern lights ripple across the sky.)

Avlsprogrammet for Duroc er basert på et balansert avlsmål som inkluderer både robusthet, produksjonseffektivitet, slakteverdi og kjøttkvalitet. En stor Duroc-populasjon og vår bruk av innovativ og toppmoderne avlsteknologi sikrer raskest mulig genetisk framgang. 

I Norsvin tror vi på ansvarlig produksjon av rimelig, næringsrikt og smakfullt svinekjøtt. Duroc gir oss alt dette.

Vi er stolte av å tilby Duroc til våre kunder. 

Contact us

for more information

Please fill in these fields with your question(s) and we will get back to you with an answer as soon as possible.

FAQ

 

 

With TN Duroc, producers will increase their margins by lowering feed costs, and by delivering more pigs to market than any other competitor boar.

TN Duroc has a long breeding history in Norway, which is the country with the most expensive feed in the world. This explains years of intensive breeding focus on improving feed efficiency, resulting in the most feed efficient Duroc on the market.

Robustness is a characteristic of all our products, and TN Duroc is no exception. Field research has shown that TN Duroc finishers have consistently lower mortality rates and defects than the competition. This allows producers to market more pigs at full value, thereby increasing their margins.

TN Duroc finishers are capable of high protein deposition and high growth rates. High performance is achieved with the right diets which need to cover the daily requirements of the animals. These are reported in our new TN Duroc feeding manual, which is the result of our own research and data validation on Topigs Norsvin nucleus and test farms. The feeding manual can be obtained via this website.

Robustness and behavior will remain key areas of improvement for TN Duroc. The way that we produce pigs is changing, with more focus on welfare-friendly and sustainable production systems. Strong and robust pigs are required now and even more so in the future. Our research efforts are particularly focused on developing TN Duroc to be competitive in the various production environments of the future.   

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.