TN70: Stor suksess i Tyskland

2017 var et vellykket år for Topigs Norsvin i Tyskland. Nesten 200 nye kunder begynte å bruke TN70 purka. Hva er årsaken til denne suksessen?

Test
Publisert: 18.12.2017 Oppdatert: 08.05.2018

2017 var et vellykket år for Topigs Norsvin i Tyskland. Nesten 200 nye kunder begynte å bruke TN70 purka. Hva er årsaken til denne suksessen?

Tyske svineprodusenter liker TN70 på grunn av dens fertilitet, avvenningskapasitet, og purkas holdbarhet. De store kullene er uniforme. Dette kombinert med gode bidrag til slaktegriskvalitet er de store driverne bak suksessen til TN70.

Men det er mer: For å møte de nye kravene til moderne husdyrhold og som svar på den økende mangelen på personale, er det behov for en ukomplisert purke som egner seg for oppstalling i grupper. TN70 purka er rolig og presterer bra i gruppe settinger. Dette gjør TN70 til det perfekte valget for mange av dagens moderne systemer for griseproduksjon.