Tomb vinnere Husdyrtreff Gris

Hvert år tilbyr Nortura, Tine, Geno, Tyr og Norsvin et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved naturbruksskolene. Elevene utfører oppgaver i grupper og velger selv om de vil arbeide med storfe, sau, fjørfe eller svinehold. Elever fra mange videregående skoler deltar. Vinneren i kategori Gris ble Tomb vgs.

Test
Publisert: 24.06.2020 Oppdatert: 24.06.2020

Stikkord:

Årets vinnere av gris. Fra høyre: Herman Hagstrøm Grimsrud, Rakkestad, Hans Magnus Kongtorp, Bjørkelangen, Aurskog-Høland, Serina Orstad Waldeland, instruktør grisehus, Inger Skårland, Bryne, Lars Kristian Kopperud, Eidsberg, Bård Jørgen Olsen-Torp, Øymark, Ørje, Tore Framstad, lærer.

Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbskrivelse med driftsopplegg og statistikk fra dataprogrammet Ingris på et anomysert bruk. Ut ifra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene. De ble også bedt om å finne forbedringsområder og komme med konkrete forslag på aktuelle tiltak og bedringer av rutiner. Vi gratulerer vinnerne på oppgave Gris!

Du kan lese mer om de flinke elevene på Tomb vgs. som også dro i land seieren på fjørfe i denne saken på Tombs egen hjemmeside hvor denne saken er sakset fra.