Topigs Norsvin med godt resultat

Topigs Norsvin bokførte et driftsresultat på 65,8 millioner kroner  i 2018. Dekningsbidraget (salgsinntekter minus varekostnader) økte til 726 millioner kroner, en økning på 4% sammenlignet med 2017.

 

Test
Publisert: 08.05.2019 Oppdatert: 09.05.2019

Stikkord:

Topigs Norsvin bokførte et driftsresultat på 65,8 millioner kroner i 2018. Dekningsbidraget (salgsinntekter minus varekostnader) økte til 726 millioner kroner, en økning på 4% sammenlignet med 2017. Topigs Norsvin gjorde det bedre enn budsjettert, og selskapet opplevde igjen et godt år. CEO Martin Bijl konstaterer at Topigs Norsvin har en sunn økonomi med ypperlig betalingsevne og likviditet. Dette er et godt grunnlag for videre vekst i kommende år.

Takket være disse resultatene kan Topigs Norsvin fortsette å gjøre betydelige investeringer innen innovasjon og produktforbedring. I 2018 åpnet Topigs Norsvin Delta Canada, som med en kostnad på 98,2 millioner kroner er den største investeringen i Topigs Norsvins historie. Delta Canada er utstyrt med CT-teknologi som gjør det mulig å samle svært detaljert data. Denne informasjonen er med på å øke farten på den genetiske fremgangen hos våre kunder.

Budsjettet 2019 for forskning og utvikling (Fou) har blitt økt med 7%, til mer enn 221 millioner kroner, for å realisere Topigs Norsvins videre vekst. – Med økningen i budsjettet for FoU, ønsker Topigs Norsvin å fokusere ytteligere på innovasjon og produktforbedring. Våre kunder vil nyte godt av at vi introduserer nye og forbedrede produkter, konsepter og tjenester, sier Martin Bijl.

– Som deleier av Topigs Norsvin er Norsvin svært godt fornøyd med årets resultat, sier adm.dir. Olav Eik-Nes i Norsvin. – Et resultat som viser at Norsvins og Topigs Norsvin sin sterke og langsiktige satsing på utvikling av konkurransedyktig svinegenetikk gir resultater.

Det er nå fem år siden Norsvin fusjonerte sin internasjonale virksomhet med Topigs og dannet Topigs Norsvin. Hvert år siden har Topigs Norsvin økt sine markedsandeler år for år. – Denne utviklingen gir trygghet for en ytterlig satsing på forskning og utvikling som kommer våre eiere og kunder i Norsvin til del gjennom stadig bedre avlsmateriale og økt verdiskaping, sier Olav Eik-Nes.

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Norsvins forretningsområder er forskning, utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk. Gjennom selskapet Topigs Norsvin, som er et av verdens største innen svinegenetikk, distribueres Norsvins genetikk ut i det internasjonale markedet. Norsvin SA har også en viktig funksjon som interesseorganisasjon, for å ivareta svineprodusentenes faglige og økonomiske rammebetingelser. Norsvin holder til i Hamar.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med

Olav Eik-Nes, adm.dir. Norsvin SA, mobil 951 09 167

Wenche Helseth, komm.sjef Norsvin SA, mobil 950 82 542